Habilitering og rehabilitering skal bidra til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får muligheter til deltagelse i samfunnet på egne premisser. En pasients rehabilitering er avhengig av en klar ansvarsfordeling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten, for best resultat. 

Rapporten inneholder:

  • en gjennomgang av dagens pasientforløp (per februar 2012)
  • anbefalinger knyttet til det ideelle pasientforløpet innen rehabilitering
  • en gjennomgang av lovgrunnlaget for rehabilitering som fagfelt, med fokus på det nye og/eller reviderte lovverket som trådde i kraft i 2012
  • en beskrivelse av dagens tjenestetilbud innen rehabilitering i henholdsvis kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten (per februar 2012)

Arbeidsgruppen bestod av representanter fra Helsedirektoratet, kommunene, de private rehabiliteringsinstitusjonene, spesialisthelsetjenesten og brukerorganisasjoner. ​

Fant du det du lette etter?​