Last ned PDF (2.3 MB)

Utgangspunktet for denne rapporten er St.meld.nr 25 (2005-2006) «Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringer» (Omsorgsplan 2015). Regjeringen ga med denne meldingen en oversikt over de framtidige hovedutfordringene innen de kommunale helse- og omsorgstjenestene og fastla både kortsiktige og langsiktige strategier for å møte disse. Meldingens tiltak oppsummeres i Omsorgsplan 2015.

Denne rapporten er en oppsummering og vurdering av resultatene av tiltakene i Omsorgsplan 2015 for hele planperioden 2007 til og med 2015.

Fant du det du lette etter?​