Last ned PDF (1.0 MB)

Årsrapporten for Omsorg 2020 gir en oversikt over de tiltak som Helsedirektoratet og Husbanken har ansvar for i Omsorg 2020. Innledningsvis er det laget et kapittel som beskriver den generelle utviklingen innenfor omsorgstjenestene. Deretter beskrives tiltakene inndelt etter de fem hovedsatsingsområdene i planen.

Rapporten er et svar på oppdrag i tildelingsbrevet: «Innen 1. desember påfølgende år skal Helsedirektoratet utarbeide årsrapport for Omsorg 2020 i samarbeid med Husbanken, som oppsummerer og analyserer effekter og resultater av planen sett i sammenheng med statistikk og forskning om utviklingen i sektoren.» 

Årsrapporten avsluttes med kort analyse av effekter og resultater sett i sammenheng med forskning om utviklingen i sektoren. Denne baserer seg i hovedtrekk på rapporten «Analyse av utviklingstrekk i omsorgstjenesten 2016».

Fant du det du lette etter?​