Denne rapporten er utarbeidet av fagrådet for sosial ulikhet i helse, og anbefalingene er utformet etter fagrådets eget initiativ og regning.

I 2014 kom rapporten Sosial ulikhet i helse: En norsk kunnskapsoversikt som gir en samlet oversikt over mye forskning på feltet, beskriver utfordringene og inneholder gode forslag til tiltak. Med utgangspunkt i denne kunnskapsoversikten og annen litteratur har fagrådet for sosial ulikhet i helse ønsket å spisse budskapet ytterligere. Her presenteres de tiltakene fagrådet mener bør prioriteres.

Fant du det du lette etter?​