Prioriteringsveiledere

Veilederne gir anbefalinger om rettighetsstatus og frister til start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten innenfor 33 fagområder. Prioriteringsveilederne skal være et bidrag i den kliniske hverdagen når spesialisthelsetjenesten skal prioritere hvilke pasienter som skal få rett til prioritert helsehjelp og hvilke som må vente.

Prioriteringsveiledere

E-læringskurs

Kurs for deg som prioriterer og registrerer i spesialisthelsetjenesten.

Start e-læringskurs

NB. For å få kurset registrert må du ta det via RHF-enes læringsportal. Tar du kurset via Helsedirektoratets nettsider vil det ikke bli registrert i din læringsportal.

Opplæringspresentasjon:

Rapporter om prioritering

Se også IS-1967 Prioriteringer i helsesektoren – Verdigrunnlag, status og utfordringer og IS-1985 Økonomisk evaluering av helsetiltak.

Sist faglig oppdatert: 27. september 2016