Prioriteringsveiledere for spesialisthelsetjenestenhttps://helsedirektoratet.no/prioritering/prioriteringsveiledere-for-spesialisthelsetjenestenPrioriteringsveiledere for spesialisthelsetjenestenPrioriteringeringsveiledere. E-læringskurs for deg som prioriterer og registrerer.4568Artikkel
Brevmaler for helseforetakenes pasientbrevhttps://helsedirektoratet.no/prioritering/brevmaler-for-helseforetakenes-pasientbrevBrevmaler for helseforetakenes pasientbrevBruk brevmalene slik at pasientene får samme informasjonen uavhengig av bosted og hvilket helseforetak de er i kontakt med.4567Artikkel
Nye metoder https://helsedirektoratet.no/prioritering/nye-metoder-Nye metoder Beslutninger om å ta i bruk metoder i spesialisthelsetjenesten skal baseres på metodevurderinger.1765Artikkel

Sist faglig oppdatert: 22. september 2016