Prioriteringsveiledere for spesialisthelsetjenestenhttps://helsedirektoratet.no/prioritering/prioriteringsveiledere-for-spesialisthelsetjenestenPrioriteringsveiledere for spesialisthelsetjenestenPrioriteringeringsveiledere. E-læringskurs for deg som prioriterer og registrerer.4568Artikkel
Brevmaler for helseforetakenes pasientbrevhttps://helsedirektoratet.no/prioritering/brevmaler-for-helseforetakenes-pasientbrevBrevmaler for helseforetakenes pasientbrevBruk brevmalene slik at pasientene får samme informasjon uavhengig av bosted og hvilket helseforetak de er i kontakt med.4567Artikkel
Nye metoder https://helsedirektoratet.no/prioritering/nye-metoder-Nye metoder Beslutninger om å ta i bruk metoder i spesialisthelsetjenesten skal baseres på metodevurderinger.1765Artikkel
Saker behandlet av Prioriteringsrådet 2007-2017https://helsedirektoratet.no/prioritering/saker-behandlet-av-prioriteringsradet-2007-2017Saker behandlet av Prioriteringsrådet 2007-2017Nasjonalt råd for prioritering i helse- og omsorgstjenesten ble avviklet den 31. desember 2017. Her finner du oversikt over dokumenter og vedtak fra saker rådet behandlet.8003Artikkel

Sist faglig oppdatert: 9. februar 2018