Ansvar for personopplysninger

Helsedirektoratet, ved direktøren, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av helse- og personopplysninger. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer det fram under hvert enkelt punkt. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret. Erklæringen inneholder opplysninger om når det samles inn opplysninger om deg og generell informasjon om hvordan vi behandler helse- og personopplysninger (personvernforordningen art.13 og 14).

Personvernregelverket skal verne fysiske personer og sikre at behandlingen har lovlig behandlingsgrunnlag ved behandling av personopplysninger. Med personopplysninger menes enhver opplysning som kan identifisere deg som person. Anonyme data er ikke underlagt denne reguleringen.

Behandling av personopplysninger

Her finner du en oversikt over systemene Helsedirektoratet behandler personopplysninger i.

Personopplysninger på helsedirektoratet.no

Helsedirektoratet er ansvarlig for innhenting og bruk av personopplysninger som gjøres i forbindelse med drift og vedlikehold av helsedirektoratet.no. Det er frivillig for de som besøker nettstedet å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenestene, for eksempel å oppgi en e-post adresse for å motta nyhetsbrev. Behandlingen av opplysningene er basert på den enkeltes samtykke. Norsk Helsenett (NHN) er Helsedirektoratets databehandler, og er leverandør av drift og vedlikehold av nettstedet.

Opplysningene som samles inn, lagres på servere som driftes av NHN. Det er kun Helsedirektoratet og NHN som har tilgang til opplysningene som samles inn. En databehandleravtale mellom Helsedirektoratet og NHN regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles.

Nyhetsabonnement

På helsedirektoratet.no kan du abonnere på nyheter. Du registrerer din e-postadresse, og får dermed beskjed via e-post hver gang det publiseres en nyhet. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

Opplysningene som registreres benyttes kun til e-postvarsling av nyheter. Det er kun administratorer som får tilgang til opplysningene. Du kan når som helst melde deg av tjenesten.

Nettstatistikk

Helsedirektoratet.no lagrer trafikk/besøksstatistikk for nettstedet. Statistikken viser hvor mye hvert enkelt område av nettstedet blir besøkt. Vi kan ikke spore din bruk av nettstedet tilbake til deg som enkeltperson.

Eksempler på informasjon som lagres er antall besøkende på de ulike sidene, hvilke nettsteder de kommer fra, hvor lenge de er på nettsiden og hvilke nettlesere som brukes. Informasjonen som lagres brukes slik at nettsidens tilbud og innhold stadig kan bli bedre og videreutvikles. Løsningen for besøksstatistikk anonymiserer brukerens IP-adresse.

Besøksstatistikken er tilgjengelig for redaksjonen til helsedirektoratet.no og teknisk driftspersonell.

Hvis du likevel ikke ønsker at helsedirektoratet.no skal samle inn anonyme data basert på ditt besøk, så kan du melde deg av denne innsamlingen via Googles avmeldingstjeneste.

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. De aller fleste nettsider benytter slike informasjonskapsler.

Helsedirektoratet.no benytter informasjonskapsler til å bedre din brukeropplevelse og samle inn statistikk. Vi lagrer aldri informasjon som kan identifisere deg personlig.

Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. Ekomloven § 2-7b.

Her er en liste over informasjonskapslene som benyttes på helsedirektoratet.no:

​Navn på info.kapselBenyttes av​Varighet​Beskrivelse​
​SearchSessionSharePointSesjon​Microsoft Sharepoint informasjonskapsel for internt bruk.​
WSS_FullScreenModeSharePointSesjon​​Brukes av Sharepoint til å lagre hvis en side vises i fullskjermsmodus.
​_ga​Google Universal Analytics2 år​​​Brukes av Universal Analytics for å skille mellom brukere
​gat_UA-5789131-1​Google Universal Analytics​10 minutter​Brukes for å strupe antall forespørsler, begrense innsamling av av data på høyt trafikkerte områder.

 


Søk

Helsedirektoratet lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter ved søk på nettstedet.

Formålet med dette er å øke brukervennligheten på nettstedet. Bruksmønsteret for søk lagres anonymt. Søkeordene lagres og kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som IP-adressene. 

«Fant du det du lette etter?» - tilbakemeldingsfunksjon

Nederst i noen av artiklene på nettstedet finner du en funksjon der du kan gi tilbakemelding på hvorvidt om du fant informasjonen du lette etter, eller ikke. Vi bruker tilbakemeldingen til å forbedre innholdet på nettstedet. Bruker du denne funksjonen, lagres din tilbakemelding og tidspunktet du sendte den inn. Dette lagres anonymt i vår database.

Opplysninger om ansatte

Helsedirektoratet behandler personopplysninger om sine ansatte for å administrere lønn- og personalansvar. Det registreres nødvendige opplysninger for utbetaling av lønn, for eksempel personopplysninger, lønnsnivå, tidsregistrering, skatteprosent og skattekommune. Det er avdelingsdirektør for Økonomi og lønn som har det daglige ansvaret for dette.

Dessuten registreres det opplysninger i tilknytning til nøkkeladministrasjon av inn- og utpasseringer og opplysninger om tilgangsstyring i IT-systemet.

På våre interne sider er det en oversikt over ansatte slik at det er mulig å søke etter ansatte både ved navn, avdelingstilhørighet og fagområder.

Sletterutiner for personopplysninger følger Regnskapsloven og Arkivlova. Opplysninger om navn, stilling og arbeidsområde regnes å være offentlige opplysninger.

Personopplysninger i sosiale medier

Helsedirektoratet har etablert egne sider/profiler på sosiale media (Facebook, Instagram, Twitter og Youtube). Vi har kun tilgang til den informasjonen som enkeltpersoner selv registrerer som offentlig i sosiale medier. Det rettslige grunnlaget for behandlingen er den enkeltes samtykke.
Informasjonen brukes i noen tilfeller for å treffe riktig målgruppe med våre kampanjer.
Opplysningene kan slettes av den enkelte selv. 

Henvendelser fra media

Helsedirektoratet har et eget arbeidsverktøy for administrasjon av mediehenvendelser. Vi registrerer henvendelsene fra journalister for å kunne finne tilbake til svar vi har gitt tidligere, ha oversikt over hvilke journalister som har laget ulike saker og som kan tenkes å være interessert i lignende saker.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen ligger i Helsedirektoratets lovpålagte oppgaver. Vi logger dato, medium, fornavn og etternavn på journalist, telefonnummer, mobilnummer og e-postadresse, samt hva saken gjelder og eventuell e-postutveksling. Opplysningene brukes kun internt i Kommunikasjonsavdelingen og det skjer ingen utlevering av opplysninger. Vi sletter opplysningene etter tre år. Det er avdelingsdirektør for kommunikasjonsavdelingen som har det daglige ansvaret for behandlingen av opplysningene, og Helsedirektoratet er behandlingsansvarlig for opplysningene.

Behandling av personopplysninger i spørreundersøkelser

Helsedirektoratet sender ut ulike spørreundersøkelser til aktuelle mottakere. Dette kan være virksomheter innen helsetjenesten eller personer som vi har etablert kontakt med. Formålene med undersøkelsene vil være ulike, og det er frivillig å svare. Helsedirektoratet vil lagre e-postadressene og svaret vi mottar så lenge som det er behov for det i forhold til formålet med undersøkelsen.

Anonyme undersøkelser: Dersom undersøkelsen er anonym, vil ikke Helsedirektoratet eller spørreskjema-leverandør samle inn noe informasjon som kan kobles til deg.

Identifiserbare undersøkelser: Helsedirektoratet kan lage undersøkelser hvor det er nødvendig å lagre deltakerens identitet, for eksempel for å administrere kurspåmeldinger og -evalueringer. Dersom undersøkelsen ikke er anonym, kan Helsedirektoratet identifisere de som har besvart undersøkelsen. Dersom undersøkelsen skal sendes til deg, blir din e-postadresse delt med spørreskjema-leverandør, slik at de kan sende spørreskjemaet til deg.

Helsedirektoratet er behandlingsansvarlig for opplysningene som samles inn, og de ulike leverandørene av spørreskjemaer er databehandlere.

Opplysningene tilgangsstyres, og det er eiere og administratorer for hvert enkelt skjema som har tilgang til de innsamlede opplysningene.

Behandling av personopplysninger ved besøk i Helsedirektoratets lokaler

Dersom du besøker Helsedirektoratet, blir du bedt om å registrere deg som besøkende. Listen inneholder ditt for- og etternavn, og noen ganger hvilket firma du representerer.
Vi trenger opplysningen fordi det da går lettere å sjekke inn hos oss. Av sikkerhetsgrunner ønsker vi å vite hvem som er på huset til enhver tid og hvem de skal til.
Det er resepsjonsansatte som har tilgang til å lese listen. I noen tilfeller vil kundeservice IT få tilgang til den i forbindelse med support.
Personopplysninger blir ikke utlevert til andre, og alt blir slettet etter 2 mnd. 

Behandling av personopplysninger ved henvendelser på e-post eller telefon

Helsedirektoratets medarbeidere benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet for å oppfylle våre lovpålagte oppgaver og etter oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, og i dialog med interne og eksterne kontakter.

Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og e-postutveksling som skjer som en del av saksbehandling journalføres. Disse opplysningene behandles som beskrevet under «Helsedirektoratets arkiv».

Sensitive helse- og personopplysninger skal ikke sendes med e-post. Vi gjør oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert, og oppfordrer du derfor ikke skal sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger til oss via e-post.

Avdelingsdirektøren der e-posten eller telefonsamtalen mottas, har det daglige ansvaret for behandlingen av helse- og personopplysninger for sin avdeling.

Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i e-postkassen. Ved fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer.
Telefonsamtaler som gjøres i tilknytning til en sak, vil journalføres i Helsedirektoratets arkiv.

 

Følgende informasjon blir loggført dersom du ringer til vår telefonsentral:

 • Telefonnummer det ringes fra og til
 • Dato og tidspunkt for start og slutt på samtalen
 • Hvem det eventuelt settes over til
 • Navn på vår operatør som besvarer

Loggen over telefonsamtaler er nødvendig for å tilby gode resepsjonstjenester, samt at den benyttes som grunnlag for anonymisert statistikk. Loggen blir lagret i 30 dager, så slettes den automatisk.

Behandling av personopplysninger i registre

Sentrale registre

Helsedirektoratet er behandlingsansvarlig for flere sentrale helseregistre. Disse registrene har hjemmel i Lov om helseregistre og behandling av helseopplysninger (helseregisterloven)

For mer informasjon om blant annet hvilke opplysninger som behandles, formålet med behandlingen og lagringstid, se:

Helsepersonellregisteret

Helsepersonellregisteret inneholder opplysninger om helsepersonellets formelle kompetanse, dvs. om de har gyldig autorisasjon, lisens og evt. hvilken spesialistkompetanse de innehar.

Formålet med registeret er å sørge for at helsetjenesten kan yte forsvarlig helsehjelp, og at helseforvaltningen skal ha oversikt og kontroll over landets helsepersonell, blant annet for utdanning og beredskap. Registeret er etablert for å oppfylle direktoratets lovpålagte oppgaver etter Helsepersonelloven, samt etter oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Legestillingsregisteret

Legestillingsregisteret (LSR) inneholder informasjon om alle leger som til enhver tid er ansatt i spesialisthelsetjenesten i Norge. Registeret inneholder opplysninger om navn på den enkelte, type spesialistutdanning, arbeidssted og stillingsbrøk. Opplysningene sendes inn fra landets Regionale helseforetak, Helsepersonellregisteret og Register for enheter i spesialisthelsetjenesten (RESH).

Registeret skal være et system for monitorering (følge med på), framskrivning (gjette fremtidig ressursbehov) og analyse av utviklingen i legestillingene i kommunen og sykehusene for å få riktig utdanningskapasitet og bruk av legeressursene.

Helsedirektoratet er behandlingsansvarlig, og Direktoratet for e-helse er databehandler. De regionale helseforetakene (RHF) er i oppdragsdokument fra Helse- og omsorgsdepartementet pliktige til å melde inn til registeret. NHN er leverandør av drift og vedlikehold av nettstedet, og opplysningene som samles inn, lagres på servere som driftes av Norsk Helsenett (NHN).  

Det sentrale sædgiverregisteret 

Registeret skal sikre at barn som er født etter assistert befruktning med donorsæd kan få vite identiteten på donor dersom de ønsker det. Barnet må ha fylt 18 år for å få utlevert informasjon. Ingen andre enn dette barnet har rett til informasjon fra registeret.

Helsedirektoratet er behandlingsansvarlig for det sentrale sædgiverregisteret. Hjemmelen for dette er Bioteknologiloven § 2-8. Det er inngått databehandleravtale med Helse Fonna, som har ansvaret for at nødvendige opplysninger innhentes og lagres i registeret.     

Annen behandling av personopplysninger

Helsedirektoratets stillingsportal for leger i spesialisering del 1 (LIS1)

 

Stillingsportalen skal sikre arbeidssøkere og arbeidsgivere en brukervennlig tilsettingsprosess. Formålet med behandlingen av personopplysninger er å motta CV-er, søknader, vedlegg og andre relevante søknadsdata for å kunne gjennomføre rekruttering til den stillingen man søker på. Myndighetene bruker opplysningene til å få oversikt over søkere og ansettelser for statistikk, rapportering og kontroll.

Helseforetakene og kommunene er i Forskrift om spesialistgodkjenning av helsepersonell og turnusstillinger for leger § 11 pålagt å tilby stillingene gjennom denne portalen, og søkerne samtykker i bruksvilkår før de tar portalen i bruk. Søker legger selv inn alle personopplysninger i portalen. Disse tilgjengeliggjøres for rekrutteringsansvarlige.

Helsedirektoratet er behandlingsansvarlig for opplysningene som samles inn, og Webcruiter AS er databehandler. Tilgang til søknadene er tilgangsstyrt etter hvilken rolle man har:

 • Saksbehandlere i Helsedirektoratet har tilgang til registeret for å hjelpe helseforetak og kommuner med bruk av portalen og ta ut statistikk til halvårlige rapporter.
 • Ansatte i Webcruiter har tilgang for å gi support til brukere av portalen.
 • Ansatte i helseforetakene og kommunene har tilgang til egne stillingsannonser og tilhørende søkere.

I noen rekrutteringsprosesser kan Helsedirektoratet gi eksterne rådgivere/rekrutteringsselskaper tilgang til personopplysninger for å kunne bistå i rekrutteringen.

Personopplysninger vil ikke lagres lenger enn nødvendig for formålet.


System for behandling av henvendelser mottatt av Pasient- og brukerombudet

Pasient- og brukerombudene mottar henvendelser om bistand fra pasienter, brukere og pårørende vedrørende helse- og omsorgstjenesten. Henvendelsene legges inn i et saksbehandlings- og arkivsystem, og registrering, lagring og oppbevaring skjer i henhold til arkivlovgivningen. Norsk helsenett (NHN) er leverandør av drift og vedlikehold av nettstedet. Opplysningene som samles inn, lagres på servere som driftes av NHN.

Sakene inneholder som regel opplysninger om den helsetjenesten / avdelingen henvendelsen gjelder, hva klagen går ut på, kontaktopplysninger til den som henvender seg, og alle dokumenter i forbindelse med saksbehandlingen av saken. Den som henvender seg til ombudet velger selv hvilke opplysninger som gis og behandles i saken, dvs. at personopplysninger og helseopplysninger bare behandles etter et skriftlig samtykke. 

Det er kun ansatte som saksbehandler den enkelte sak som skal ha tilgang til opplysningene i saken i saksbehandlingssystemet. Anonym statistikk blir publisert i forbindelse med årsrapporter og ved forespørsler. Ved krav om innsyn utleveres helse- og personopplysninger i henhold til forvaltningsloven og offentleglova.

Se mer informasjon om ombudsordningen på https://helsenorge.no/pasient-og-brukerombudet


Systemer for registrering av uønskede hendelser (meldeordninger)

Helsedirektoratet forvalter fire registre for registrering av uønskede hendelser. Les mer om disse på https://helsedirektoratet.no/meld-uonsket-hendelse. Hendelsene er anonyme, det vil si at pasienter utsatt for disse hendelsene ikke blir registrert. Kontaktopplysninger for helsepersonell blir registrert for å sende ut læringsnotat og informasjon om kurs-virksomhet.

Registreringen av uønskede hendelser skjer i henhold til:

 

For å få oversikt over uønskede hendelser og lære av dem blir anonymiserte data og statistikk:

 • utlevert til EU
 • brukt som bakgrunn for årsrapporter og forskningspublikasjoner
 • brukt i undervisning


System for saksbehandling av tilskuddsordninger

 

Helsedirektoratet forvalter ulike tilskuddsordninger, som reguleres av blant annet forvaltningsloven, lov om offentlig støtte, regelverk om økonomistyring i staten og de årlige bevilgninger i statsbudsjettet.

Den som søker om tilskudd, blir bedt om å registrere informasjon om navn, adresse, telefonnummer og fødselsår i søknadsskjemaet. Søknaden legges inn i Helsedirektoratets saksbehandlingssystem, og registrering, lagring og oppbevaring skjer i henhold til arkivlovgivningen. Norsk helsenett (NHN) er leverandør av drift og vedlikehold av nettstedet. Opplysningene som samles inn, lagres på servere som driftes av NHN.

Det er kun saksbehandlere i Helsedirektoratet som har tilgang til opplysningene som lagres i arkivet. Ved krav om innsyn utleveres helse- og personopplysninger i henhold til Forvaltningsloven og OffentleglovaHelsedirektoratets arkiv

 

Henvendelser som saksbehandles i Helsedirektoratet vil legges i vår arkivløsning for ettertiden. I arkivet lagres henvendelsen med tilhørende opplysninger som navn, adresse, telefonnummer, epostadresse. I tillegg lagres opplysninger relevant for svaret og selve svaret fra Helsedirektoratet. Som en del av den pålagte saksbehandlingen innhenter Helsedirektoratet i noen tilfeller opplysninger fra andre etater på eget initiativ etter lovhjemmel (Forvaltningsloven §17). Registrering, lagring og oppbevaring skjer i henhold til Arkivlova.

Helsedirektoratet behandler disse opplysningene for å oppfylle direktoratets lovpålagte oppgaver etter bl.a. Helsepersonelloven, Pasientjournalloven, Helseregisterloven, Personopplysningsloven, Forvaltningsloven, Offentleglova og Arkivlova, samt etter oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Helsedirektoratet bruker et arkiv- og saksbehandlersystem som følger offentlige standarder (NOARK) med elektronisk journalføring og elektronisk lagring av dokumenter. Helsedirektoratet er behandlingsansvarlig for opplysningene i registeret, og Norsk helsenett (NHN) er databehandler. Det er etablert særlige sikkerhetstiltak og rutiner for svært beskyttelsesverdig informasjon i arkivet, som for eksempel sensitive helse- og personopplysninger.

Ved krav om innsyn utleveres helse- og personopplysninger i henhold til forvaltningsloven og offentleglova. Helsedirektoratet er pålagt å gjøre sine offentlige postjournaler tilgjengelig for allmennheten på Internett. En journal er systematisk og fortløpende registrering av alle inngående og utgående saksdokumenter. 


Logging i Helsedirektoratets fagsystemer

Helsedirektoratet har alminnelige sikkerhetslogger i sine fagsystemer, og sikkerhetsansvarlig har fått delegert ansvaret for dette. Det er de ansattes bruk av fagsystemet som blir registrert her. Det gis ikke ytterligere informasjon her av hensyn til sikkerheten i våre systemer.

Det rettslige grunnlaget for slike logger er kravet om logger i personopplysningsforskriftens §§ 2-8 og 2-14, samt personopplysningslovens § 8 f), for å ivareta virksomhetens sikring av andre informasjonsverdier enn helse- og personopplysninger.


Behandling av personopplysninger i Helfo for Helsedirektoratet 

Helfo er Helsedirektoratets ytre etat

Helfo er Helsedirektoratets ytre etat, og arbeider for at privatpersoner skal få oppfylt sine helserettigheter, og at behandlere, leverandører og tjenesteytere får oppgjør i henhold til folketrygdlovens kapittel 5.

Helsedirektoratet er behandlingsansvarlig for behandling av opplysninger som gjøres i forbindelse med stønad for nødvendige utgifter til helsetjenester etter folketrygdlovens kapittel 5. Behandlingsansvaret fremgår av folketrygdloven § 21-11a, syvende ledd. Helfo forvalter ordningene og er som ytre etat etter fullmakt og tildelingsbrev fra Helsedirektoratet.

Helfo forvalter følgende ordninger:

 • Fristbruddportalen
 • Fastlegeordningen
 • Frikortordningen/egenandelsregisteret
 • Stønad til helsetjenester (inn- og utland)
 • Direkteoppgjør for behandling
 • Direkteoppgjør for legemidler, næringsmidler og medisinsk utstyr
 • Helserettigheter i utlandet      


Fristbruddportalen

 

Fristbruddportalen brukes blant annet til å holde oversikt over om spesialisthelsetjenesten er i stand til å overholde fristen for når helsehjelp senest skal gis.

Opplysningene som registreres er blant annet personopplysninger (navn, adresse mm), behandlingsfrist, opplysninger om behandlingssted og diagnose. Opplysningene er nødvendige for å sjekke om fristen kan overholdes, og for å kontakte pasienten om alternativt behandlingssted dersom det første behandlingsstedet ikke kan tilby helsehjelp innen fastsatt frist.

Registeret har hjemmel i Pasientjournalloven, og Pasient- og brukerrettighetsloven §2-2 femte ledd. Helsedirektoratet er behandlingsansvarlig for helse- og personopplysningene i Fristbruddportalen, og Norsk Helsenett (NHN) er databehandler. Ansatte i Helfo som trenger opplysningene for å finne et alternativt behandlingstilbud til deg har tilgang til opplysningene. 

 

Fastlegeordningen

Fastlegeordningen sørger blant annet for å tildele fastlege og holde orden på hvem som har hvilken fastlege. Ordningen baserer seg på informasjon om inngåtte fastlegeavtaler mellom kommunene og den enkelte fastlege.

Helsedirektoratet er pålagt denne oppgaven og behandlingen er regulert i ulike lover, blant annet i Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 og fastlegeforskriften. 

Helsedirektoratet er eier av fastlegesystemene som danner grunnlag for at fastlegeordningen skal kunne fungere, og administrerer Fastlegeordningen på vegne av kommunene. Helsedirektoratet er behandlingsansvarlig for Fastlegeregisteret og løsningen for bytte av fastlege.

For mer informasjon om blant annet hvilke opplysninger som behandles og lagringstid, se Bruksvilkår for tjenester på helsenorge.no – behandling av personopplysninger (helsenorge.no).


Frikortordningen/egenandelsregisteret

Frikortordningen inneholder informasjon om alle innbyggere over 16 år som har betalt en eller flere egenandeler. Ordningen rapporteres inn som en del av oppgjøret fra behandlende helsepersonell, apotek/bandasjist og Pasientreiser.
Ordningen er hjemlet i egenandelsregisterforskriften § 1, og behandlingen av opplysningene følger denne forskriften. Det er i utgangspunktet en automatisert behandling av opplysningene, som fører frem til vedtak om frikort og eventuell refusjon av egenandeler over egenandelstaket. 
Helsedirektoratet er behandlingsansvarlig for behandlingen av opplysningene, Helfo forvalter ordningen, og NAV er databehandler for løsningen.
 

Stønad til helsetjenester (inn- og utland)

Helfo har i oppgave å behandle søknad om forhåndstilsagn og refusjon av utgifter til undersøkelse og behandling, utlevering av legemidler, hjelpemidler mm som dekkes av det offentlige. Dokumentasjon og saksbehandling av krav om stønad til helsetjenester gjøres etter folketrygdloven Kapittel 5 og EØS-forordning 883/2004.

Den som får helsetjenesten sender selv inn sine personopplysninger som er nødvendige for saksbehandlingen. På noen ordninger sender behandlere inn opplysningene på vegne av pasienten. Dette gjelder spesielt søknader fra lege om å få individuell stønad til legemidler etter blå resept, og fra tannlege som ikke har direkte oppgjør med Helfo.

Søknader om forhåndstilsagn og refusjon av utgifter skal i hovedsak sendes inn elektronisk. Helfo registrerer og oppbevarer innsendte opplysninger som er nødvendige for å avgjøre om vilkårene for rettigheten er oppfylt. Dette oppbevares elektronisk som nødvendig dokumentasjon for senere revisjon og oppfølging.

Helsedirektoratet er behandlingsansvarlig for behandlingen av opplysningene, Helfo forvalter ordningen. NAV og Norsk Helsenett (NHN) er databehandlere. 


Direkteoppgjør for behandling

 

Helfo utbetaler helsepersonell og helsetjenesten økonomisk oppgjør for det beløpet pasienten ikke selv betaler, dvs. honoraret som går utover pasientens egenandel.

Helsetjenesten eller pasientens behandler sender inn informasjon elektronisk til Helfo om helsehjelpen overfor pasienten, takstkoder for utført behandling og fritakskode for ikke å betale egenandel.

Behandlingen av oppgjøret er som et utgangspunkt automatisk. Etter kontroll og eventuell manuell vurdering og innhenting av ytterligere opplysninger utbetaler Helfo oppgjøret.

Behandlingen er regulert i folketrygdloven § 22-2, jf. kap 5.   

Helsedirektoratet er behandlingsansvarlig for behandlingen av opplysningene, Helfo forvalter ordningen, og NAV er databehandler for løsningen. 

 

Direkteoppgjør for legemidler, næringsmidler og medisinsk utstyr

 

Det er apotek og bandasjister som utleverer legemidler, næringsmidler og medisinsk utstyr på blå resept og H-resept til pasienten, og som sender inn elektroniske krav om oppgjør for den enkelte pasient til Helfo.

Behandlingen er som et utgangspunkt automatisk. Etter kontroll og eventuell manuell kontroll utbetaler Helfo oppgjøret.

Behandlingen av kravene inneholder helse- og personopplysninger om pasienten, og er regulert i Folketrygdloven kapittel 5.

Helsedirektoratet er behandlingsansvarlig for behandlingen av opplysningene, Helfo forvalter ordningen, og NAV er databehandler for løsningen. Helserettigheter i utlandet

Helsedirektoratet er eier av systemene for å utstede rettighetsdokumenter for helsehjelp innenfor EØS-området til innbyggere og rettighetshavere, herunder blant annet Europeisk helsetrygdkort /EHIC. Rettighetsdokumentene dokumenterer rett på helsehjelp under midlertidig opphold og som bosatt i annet EØS-land. 

Personopplysningene er nødvendige for å kunne saksbehandle og lagre data om rettighetsdokumentet som utstedes, for eventuell senere bruk i saksbehandling av utbetalinger i forbindelse med landoppgjør. Dette er regulert i Folketrygdloven kapittel 21 og EØS-forordning 883/2004.

Innbyggere bestiller rettighetsdokumentasjon ved behov fra Helfo, men det må saksbehandles om vedkommende innfrir kriteriene for å få det. En andel av bestillingene saksbehandles mot rettigheter manuelt av Helfo. Når det gjelder europeisk helsetrygdkort vil det aller meste av bestillinger prosesseres automatisert, hvor Helfos saksbehandlingssystem (hos Nav) baserer seg på oppslag mot Navs systemer for folkeregisteropplysninger, arbeidstakerinformasjon og pensjonsytelser. Opplysningene om vedtak sendes til en kortprodusent som lager og sender ut kortene.

Helsedirektoratet er behandlingsansvarlig for behandlingen av opplysningene knyttet til helserettigheter i EØS-området, Helfo forvalter ordningen, og NAV er databehandler for løsningen.

Lovgivning

EUs personvernforordning og personopplysningsloven

EUs personvernforordning og personopplysningsloven gjelder som norsk lov. Forordningen og personopplysningsloven gir regler om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og skal sikre ensartede regler i EU/EØS og fri utveksling av personopplysninger mellom EU/EØS-landene. 

Helseregisterloven

Helseregisterloven inneholder regler om hvordan helseopplysninger som samles inn vil bli behandlet, herunder hvordan de sikres, hvem som har tilgang og om de kan utleveres til andre.

Pasientjournalloven

Pasientjournalloven inneholder regler om hvordan helseopplysninger som samles inn vil bli behandlet, herunder hvordan de sikres, hvem som har tilgang og om de kan utleveres til andre.

Offentleglova

Offentleglova med forskrifter inneholder reglene for når et dokument er offentlig tilgjengelig for allmenheten, og når et dokument kan unntas offentlighet. Helsedirektoratet praktiserer åpenhet, det vil si at Helsedirektoratet så langt det er mulig etterstreber at dokumenter skal være offentlige. Forvaltningsloven inneholder saksbehandlingsregler for hvordan saken din vil bli behandlet i Helsedirektoratet. Som part i saken har du særskilte rettigheter, bl.a. om innsyn i sakens dokumenter.

Forvaltningsloven

Forvaltningsloven regulerer saksbehandling og vedtak fattet av statlige og kommunale forvaltningsorganer.

Arkivloven

Arkivloven inneholder regler om hvordan sakens dokumenter skal oppbevares, herunder lagring. 

Innsyn i personopplysninger

Viktig informasjon før du henvender deg til oss 

Rett til innsyn, retting og sletting
Du har etter personopplysningsloven § 18 rett til innsyn i personopplysningene som er registrert om deg, og etter personopplysningsloven § 27 har du rett til retting av uriktige eller mangelfulle opplysninger. Dette fremgår først og fremst av den nye personvernforordningen, men kan også fremgå av det regelverket som regulerer det enkelte registeret. For mer informasjon om dette, se omtalen av det enkelte registeret.  

På linkene under hjelper vi deg til å finne ut hvilke opplysninger du kan få innsyn i, og hvordan du gjør det. Henvendelser fra deg skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager etter at vi har fått tilsend all nødvendig informasjon og nødvendige samtykker til å hente ut personopplysningene. Dersom vi mottar forespørsler som åpenbart er grunnløse eller overdrevne, særlig dersom de gjentas, vil vi i henhold til Personopplysningsloven kunne ta et gebyr for å dekke våre kostnader. Dette vil du i så fall bli varslet om.


Kode-6-personer
Kode-6-personer som ønsker innsyn i egne personopplysninger bes ta kontakt med Kripos om hvordan dette kan gjøres på en trygg måte.

Er du under 16 år og ønsker innsyn?

Også du som er under 16 år kan be om innsyn i egne personopplysninger. Det er mange lover som gjelder barn og unges rettigheter, og det kan være vanskelig å skjønne hvilke rettigheter du har. Dersom du trenger hjelp, så kan du:

Helsedirektoratets personvernombud
Helsedirektoratet
Pb. 220 Skøyen
0213 Oslo

Når vi mottar brevet eller e-posten din, vil vi hjelpe deg med hvilke rettigheter du har og hva du trenger å gjøre for at vi kan finne personopplysningene vi har om deg. Når vi har fått all nødvendig informasjon fra deg, vil vi sende svar til deg senest innen 30 dager.

Hvordan kan jeg sende henvendelsen min?

Helsedirektoratet har en rekke systemer, og for å hjelpe deg til å få ut opplysningene du trenger, har vi laget denne veiledningen. Det finnes mange kanaler for å henvende seg til oss, men ikke alle er trygge nok for sensitive opplysninger. Det offentlige har heller ikke lov til å sende taushetsbelagte personopplysninger pr e-post. I linkene under hjelper vi deg med å finne en kanal som er sikker nok. Hovedreglene vi følger er:

Noen av våre systemer har selvbetjeningsløsninger hvor du kan logge inn og selv se dine opplysninger. Med tanke på ditt personvern, er dette de beste løsningene og vi anbefaler at du benytter deg av disse.

Ikke send ditt fødselsnummer eller sensitive opplysninger på e-post. E-post er ikke en sikker kanal for den typen informasjon. HPR-nummer, navn, adresse og telefonnummer kan sendes på e-post. Henvendelser hvor denne typen informasjon er det eneste vi trenger fra deg, kan sendes på e-post. Riktig e-postadresse finner du under hver ordning. 
Dersom vi trenger ditt fødselsnummer og/eller ett eller flere samtykker for å få ut informasjonen, skal du fylle ut et skjema for å få tilsendt dine opplysninger. Tilpassede skjemaer finner du under hver ordning som trenger dette. I spesielle tilfeller kan vi se oss nødt til å sende flere skjemaer til deg dersom vi trenger å innhente flere opplysninger eller samtykker.

For å forsikre oss om at dine sensitive opplysninger ikke kommer på avveie, vil vi sende denne typen informasjon rekommandert i posten. At det er sendt rekommandert betyr at du må vise gyldig ID for å få utlevert brevet fra posten.
I noen systemer har vi bare ikke-sensitive personopplysninger, som din e-postadresse, telefonnummer, adresse osv. Disse vil vi sende til deg på e-post dersom du har henvendt deg til oss på e-post. Dersom du da heller ønsker svar som brev i posten, må du si ifra om dette når du henvender deg til oss.

Innsyn i personopplysninger hos Helsedirektoratet 


Helsepersonellregisteret (HPR)
Helsepersonell med autorisasjon eller lisens etter helsepersonelloven eller dyrehelsepersonelloven, eller har mistet autorisasjon eller lisens, vil finne følgende opplysninger registrert om seg selv her: 

Personopplysninger:

 • Navn 
 • Fødselsdato 
 • Dødsdato 
 • Fødselsnummer/D-nummer 
 • Adresse 
 • Kjønn
 • Statsborgerskap
 • Formell kompetanse
 • Utdanning, turnus
 • Evt. spesialitet for leger, tannleger og optikere
 • Autorisasjon eller lisens, evt med begrensninger
 • Forskrivningsrett, evt med begrensninger
 • Evt rett til refusjon
Be om innsyn etter personopplysningsloven

Alternativ 1: På HPR-registersidene kan du få oversikt over dine gjeldende godkjenninger for godkjent helsepersonell.

Alternativ 2:  Send e-post med ditt HPR-nummer til godkjenning@helsedirektoratet.no for å få tilgang til alle opplysningene nevnt under "Hvilke person- eller helseopplysninger finnes her". De vil bli sendt rekommandert til din folkeregistrerte adresse.

Be om retting/sletting etter personopplysningsloven

Du kan få deg selv registrert, eller oppdatere fødselsnummer etter instruksjoner på denne siden
Send e-post med ditt HPR-nummer til godkjenning@helsedirektoratet.no for spørsmål om retting.

Legestillingsregisteret (LSR)
Alle leger som er eller har vært i arbeid i helsetjenesten kan være registrert her med følgende opplysninger:
 • Personopplysninger
 • Navn
 • HPR-nummer (ID i Helsepersonellregisteret)
 • Stilling
 • Stillingstype
 • Stilling til og fra dato
 • Stillingsbrøk/årsverk
 • Detaljer rundt arbeidssted (inkludert hvilken kommune og avdeling)
 • Evt andre opplysninger relevant for stillingen
 • Type spesialistutdanning
Be om innsyn etter personopplysningsloven

Send e-post med ditt HPR-nummer til postmottak@helsedirektoratet.no for å få tilsendt disse opplysningene. De vil bli sendt rekommandert til din folkeregistrerte adresse.

Be om retting/sletting etter personopplysningsloven

For retting av opplysninger som er feil, ta kontakt med det regionale helseforetaket som er ansvarlig for den konkrete stillingen/ansettelsen.

Norsk Pasientregister (NPR)
Hvilke person- eller helseopplysninger finnes her?

NPR-forskriften regulerer hva som kan legges i NPR:
 • Personopplysninger
 • fødselsnummer eller annet entydig identifikasjonsnummer
 • bostedskommune
 • Administrative opplysninger
 • om henvisning
 • om behandlende institusjon
 • om konsultasjon og/eller innleggelse
 • om pasientrettigheter
 • om dødstidspunkt
 • samtykkeadministrative opplysninger for sykdoms- og kvalitetsregistre
 • Medisinske opplysninger
 • fagområde
 • diagnose/diagnosekoder
 • behandling/prosedyrekoder
 • tidspunkt for oppstart og avslutning av behandling
 • takst
 • opplysninger om bruk av tvang
 • rusbruk
 • Sosiale opplysninger
 • boligforhold
 • omsorgssituasjon
 • Helsepersonell

Registeret inneholder også noe personopplysninger om helsepersonell som yter helsetjenester

Be om innsyn etter personopplysningsloven

Be om retting/sletting etter personopplysningsloven

Kommunalt pasientregister (KPR)
KPR-forskriften regulerer hva som kan legges i KPR. Dette er beskrevet her

Be om innsyn etter personopplysningsloven

Be om retting/sletting etter personopplysningsloven

Det sentrale sædgiverregisteret
Menn som er sædgivere blir registrert her med følgende opplysninger:
 • Donorkode
 • Navn
 • For norske sædgivere: Fødselsnummer
 • For utenlandske sædgivere: Nødvendige ID for at sædbanken i utlandet skal finne tilbake til sæddonors identitet
Be om innsyn etter personopplysningsloven

Barn født ved assistert befruktning med donorsæd etter 2005 kan be om innsyn i hvem som er deres far når de har fylt 18 år, dvs fra år 2023.

Helsedirektoratets stillingsportal for rekruttering av leger i spesialisering del 1 (LIS1)
Personer som har søkt på LIS1-stillinger via Helsedirektoratets stillingsportal for leger i spesialisering del 1 (LIS1) registrerer selv opplysninger relevante på stillingen de søker på. Dette er:

Personopplysninger
 • E-post
 • Navn
 • Mobil
 • Fødselsdato
 • Adresse
 • Bostedsland og nasjonalitet
 • Kjønn
 • Søknadstekst
 • CV med det innholdet du legger inn der, f.eks. arbeidserfaring, utdanning, sertifikat, 
 • Språk mm
 • Vedlegg (attester, vitnemål, o.l.)
 • Svar på forhåndsdefinerte spørsmål (screeningspørsmål, blant annet utdanningsår og -land)
 • Evt. kontaktinformasjon til referanser
Helseforetaket og kommunene kan i tillegg registrere opplysninger om intervjuer og vurderinger som er gjort av kandidaten.

Be om innsyn etter personopplysningsloven

Logg inn på mine sider (webcuiter) for å se opplysninger som du selv har lagt inn.

Helsedirektoratet eier ikke opplysningene som helseforetakene og kommunene registrerer, og forespørsel rundt disse må rettes til helseforetaket eller kommunen som er ansvarlig for stillingen.

Be om retting/sletting etter personopplysningsloven

Logg inn på mine sider (webcruiter) for å rette eller slette dine opplysninger, eller slette din profil. Ta kontakt med webcruiter for å få ytterligere hjelp.

Henvendelser til Pasient- og brukerombudet
Dersom du har kontaktet et Pasient og brukerombud, kan det være registrert følgende opplysninger om deg:
 • Hvilken institusjon og avdeling klagen gjelder
 • Hva henvendelsen går ut på
 • Noe som identifiserer deg, for eksempel ditt navn
 • Svaret som ombudet gav
 • Brev som vi har mottatt og brev vi har sendt angående saken
 • Samtykkeerklæring
 • Noen personer henvender seg anonymt eller oppgir mangelfull kontaktinformasjon. Disse sakene kan vi ikke utlevere grunnet usikker identifikasjon.

Be om innsyn etter personopplysningsloven

Fyll ut og send inn følgende skjema: Innsyn i egne personopplysninger i henvendelser til Pasient- og brukerombudet (PDF) for å få tilgang til opplysningene listet opp over. De vil bli sendt rekommandert til din folkeregistrerte adresse.
Ta kontakt med Pasient- og brukerombudet i ditt fylke om du trenger hjelp.

Be om retting/sletting etter personopplysningsloven

Ta kontakt med Pasient- og brukerombudet i ditt fylke om du ønsker dine opplysninger rettet eller slettet.

Systemer for registrering av uønskede hendelser (meldeordninger)
Helsepersonell som har meldt om en uønsket hendelse blir registrert med 
 • Navn
 • E-postadresse
 • Arbeidsplass, dersom dette er oppgitt
 • Helsepersonell som er kontaktperson for en blodbank, vil du være registrert i meldeordningen Hemovigilans med følgende opplysninger knyttet til blodbanken:
 • Navn
 • E-postadresse
Meldeordningene inneholder ikke personopplysninger om de som er blitt utsatt for en uønsket hendelse, dvs pasientene.

Be om innsyn etter personopplysningsloven

Ta kontakt med meldeordning@helsedir.no for å få dine registrerte kontaktopplysninger (registrert navn, e-postadresse og arbeidsplass, dersom dette er oppgitt) tilsendt i e-post.

Be om retting/sletting etter personopplysningsloven

Ta kontakt med meldeordning@helsedir.no for å få dine registrerte kontaktopplysninger (registrert navn, e-postadresse og arbeidsplass, dersom dette er oppgitt) rettet eller slettet.

System for saksbehandling av tilskuddsordninger
For personer som har søkt om tilskudd i tilskuddsordninger som Helsedirektoratet forvalter, kan man finne:
 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • Fødselsår
 • I mange tilfeller: Utdanningsbakgrunn, studiested, praksisplass
Be om innsyn etter personopplysningsloven

Dersom du ønsker se dokumentene du har sendt inn til Helsedirektoratet, og svar fra Helsedirektoratet: Logg inn på Mine sider i Altinn.

Dersom du ikke finner det du er ute etter, så ta kontakt med tilskudd@helsedir.no 

Be om retting/sletting etter personopplysningsloven

Dersom du ønsker dine personopplysninger rettet eller slettet, så ta kontakt med tilskudd@helsedir.no 

Helsedirektoratets arkiv
Dersom du har sendt en henvendelse som saksbehandles i Helsedirektoratet vil denne henvendelsen bli registrert med de opplysningene du selv oppgir, med mindre andre opplysninger må innhentes av Helsedirektoratet for å kunne saksbehandle henvendelsen. Disse opplysningene kan være:
 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-postadresse
 • Annen informasjon som du sender til oss
 • Eventuelle dokumenter relevante for saksbehandlingen
 • Tilsendt svar fra helsedirektoratet
 • Som en del av den pålagte saksbehandlingen innhenter Helsedirektoratet i noen tilfeller opplysninger fra andre etater på eget initiativ etter lovhjemmel (Forvaltningsloven § 17). disse vil også knyttes til saken.

Be om innsyn etter personopplysningsloven

Fyll ut og send inn følgende skjema: Innsyn i personopplysninger i Helsedirektorates arkiv (PDF) for å få tilgang til opplysningene listet opp over. De vil bli sendt rekommandert til din folkeregistrerte adresse.

Be om retting/sletting etter personopplysningsloven


Arbeidsstøtte og systemer for ansatte i Helsedirektoratet
Ta kontakt med personvernombud@helsedirektoratet.no dersom du er tidligere ansatt i Helsedirektoratet og ønsker innsyn i egne opplysninger fra tiden da du var ansatt. Innsyn i personopplysninger hos Helfo for Helsedirektoratet 


Fristbrudd
Du som har fått en frist for helsehjelp og ikke har mottatt helsehjelpen innen denne fristen blir registrert her med følgende opplysninger:
 • Personopplysninger
 • Navn
 • Fødselsnummer
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • Behandlings- og helseopplysninger
 • Navn på henviser
 • Navn på opprinnelig behandlingssted
 • Dato for frist helsehjelp
 • Evt. dato for tildelt time etter frist
 • Evt. ønsket helsehjelp
 • Kode for diagnose (ICD-10 eller ICPC-2-koder)

Be om innsyn etter personopplysningsloven

Fyll ut og send inn følgende skjema: Innsyn i personopplysninger i Fristbrudd (PDF) for å få tilgang til alle opplysningene nevnt under Fristbrudd. De vil bli sendt rekommandert til din folkeregistrerte adresse.

Dersom du ikke kan skrive ut skjemaet selv, kan du ringe Helfo (tlf.: 800 43 573) for å få tilsendt ovennevnte skjema som brev.

Dersom du har spørsmål kan du ta kontakt med Helfo på pasientformidling@helfo.no

Be om retting/sletting etter personopplysningsloven


Fastlegeordningen
Alle personer som har, eller har hatt, en fastlege er registrert her med følgende opplysninger:
 • personopplysninger
 • sivilstatus
 • navn på fastlege med adresse
 • historikk i forhold til fastlegeordningen
 • nåværende og historisk knytning til fastlegelister
Følgende informasjon er i noen tilfeller registrert:

 • byttehistorikk
 • adressehistorikk
 • familierelasjoner, hver med alder, kjønn og adresse, evt merknader
 • historikk i endring av fødselsnummer
 • medlemskap til studentsamskipnader
 • venteliste og ventelistehistorikk
 • strykning mot lege (gjelder innbyggere med eget kommunalt vedtak om fastleger de ikke får lov å bruke)
 • merknader
 • demografiske data
Be om innsyn etter personopplysningsloven

Alternativ 1: Det raskeste er å logge på inn på Bytte av fastlege på helsenorge.no. Informasjon om innlogging finner du på helsenorge.no Her finner du informasjon om din fastlege, eller for eventuelle barn eller  fullmakter du har for andre. Du kan se både nåværende og tidligere fastleger.

Alternativ 2: Fyll ut og send inn følgende skjema: Innsyn i personopplysninger i Fastlegeordningen (PDF) for å få tilgang til alle opplysningene nevnt under fatlegeordningen. De vil bli sendt rekommandert til din folkeregistrerte adresse.

Dersom du ikke kan skrive ut skjemaet selv, kan du ringe Helfo (tlf.: 800 43 573)) for å få tilsendt ovennevnte skjema som brev.


Be om retting/sletting etter personopplysningsloven

For andre henvendelser ta kontakt med personvernombud@helsedirektoratet.no

Frikortordningen/egenandelsregisteret
Dersom du er medlem av Norsk folketrygd vil du finne følgende opplysninger om deg i den automatiske frikortordningen:
 • Navn
 • Fødselsnummer
 • Adresse
 • Evt. kontonummer
Dersom du har betalt egenandeler for helsetjenester, vil også følgende opplysninger kunne bli registrert
 • Behandler/tjenesteyter
 • Tjenestetidspunkt
 • Egenandelsbeløp og status på egenandelen
 • Om du har frikort
 • Om du har reservert deg fra frikortordningen
 • Om du ikke har betalt egenandel pga fritak (årsaken til fritak er ikke registrert)
 • Om du har rett på egenandelsfritak for blå resept pga. minste pensjonsnivå
 • Utbetalinger
Dersom noen har sjekket om du har frikort, vil dette også logges. Dette kan være:
 • Behandler/tjenesteyter med tjenstlig behov
 • Systemer som er knyttet til frikortordningen og innrapportering av egenandeler
 • Evt. saksbehandlere med tjenstlig behov
 • Dine egne innlogginger på tjenesten "Frikort og egenandeler" på helsenorge.no
 • Vi lagrer ikke egenandeler på borgere under 16 år uten at vedkommende selv har sendt inn opplysningene. 

Be om innsyn etter personopplysningsloven

Alternativ 1:
Det raskeste er å logge inn på Frikort for helsetjenester (helsenorge.no).

Her kan du se:
 • godkjente egenandeler som legges til grunn for frikort
 • hvor langt det er igjen til frikorttaket
 • evt. vedtaksdato for frikort
 • alle frikortutbetalinger
 • registrert adresse og kontonummer
 • om du har rett på egenandelsfritak for blå resept pga. minste pensjonsnivå


Alternativ 2:

Fyll ut og send inn følgende skjema Innsyn i personopplysninger i Automatisk frikortordning (PDF) for å få tilgang til alle opplysningene nevnt under "Hvilke person- eller helseopplysninger finnes her". De vil bli sendt rekommandert til din folkeregistrerte adresse.

Dersom du ikke kan skrive ut skjemaet selv, kan du ringe Helfo (tlf.: 800 43 573) for å få tilsendt ovennevnte skjema som brev.


Dersom du under 16 år:

Personer under 16 år betaler ikke egenandel hos f.eks lege. Det betyr at vi ikke har noen opplysninger om egenandeler uten at du selv har sendt dem til oss. Dersom du har spørsmål til dette, så send spørsmålet ditt til personvernombud@helsedirektoratet.no. Husk at du ikke må oppgi fødselsnummeret ditt i e-poster.


Be om retting/sletting etter personopplysningsloven

Dersom du ønsker dine opplysninger rettet eller slettet, ta kontakt med personvernombud@helsedirektoratet.no for å få tilsendt skjema. Husk at du ikke må oppgi fødselsnummeret ditt i e-poster.

Stønad til helsetjenester (inn- og utland)
Medlemmer av norsk folketrygd som har fått individuell stønad fra Helfo kan finne følgende opplysninger om seg her:

 • Helseopplysninger:
 • diagnoser
 • legemiddel- og næringsmiddelnavn, internasjonal kodegruppe for farmakologi, form og styrke
 • utførte behandlinger
 • utleverte hjelpemidler
 • dato for behandling/utlevering
 • sted for behandling/utlevering
 • utbetalinger av refusjonsberettigede egenandeler og eventuell full dekning av helsetjenesten
 • Status for Frikort tak 1 og tak 2
 • Egenandelshistorikk
 • Bosteds- og oppholdsinformasjon
 • Personinformasjon
 • pensjon
 • yrkesskade
 • arbeidssituasjon
 • vergevedtak
 • innvilgede studielån
 • taushetsbelagte opplysninger 
 • sak
 • krav
 • vedtak
 • resultater
 • arkivverdige dokumenter, notater
Be om innsyn etter personopplysningsloven

Fyll ut og send inn følgende skjema: Innsyn i personopplysninger i Stønad til helsetjenester inn- og utland (PDF) for å få tilgang til alle opplysningene nevnt over. De vil bli sendt rekommandert til din folkeregistrerte adresse.

Dersom du ikke kan skrive ut skjemaet selv, kan du ringe Helfo (tlf.: 800 43 573) for å få tilsendt ovennevnte skjema som brev.

Det arbeides for på sikt å etablere digitaliserte løsninger med innlogging for at du selv kan se hvilke opplysninger som er registrert i ordningen om deg.

Be om retting/sletting etter personopplysningsloven


Direkteoppgjør for behandling
Pasienter blir registrert her med følgende opplysninger:
 • Fødselsnummer (på pasient)
 • Navn (på pasient)
 • Hvem som var behandler
 • Tidspunkt for kontakt med behandler
 • Takstkoder for utført behandling
 • Fritakskode for å betale egenandel
 • Diagnoser
 • Egenandelsbeløp betalt av pasient
 • Be om innsyn etter personopplysningsloven

Fyll ut og send inn følgende skjema: Innsyn i personopplysninger i Direkteoppgjør for behandling (PDF) for å få tilgang til alle opplysningene nevnt under "Hvilke person- eller helseopplysninger finnes her". De vil bli sendt rekommandert til din folkeregistrerte adresse.

Dersom du ikke kan skrive ut skjemaet selv, kan du ringe Helfo (tlf.: 800 43 573) for å få tilsendt ovennevnte skjema som brev.

Be om retting/sletting etter personopplysningsloven

Direkteoppgjør for legemidler, næringsmidler og medisinsk utstyr
De som har mottatt refusjon av utgifter til legemidler med mer som dekkes av det offentlige (Folketrygden og helseforetak), det vil si utbetaling av oppgjør til apotek og bandasjister for legemidler med mer på blå resept blir registrert her med følgende opplysninger:
 • Fødselsnummer og evt. navn på pasient
 • Opplysninger om legen som har skrevet resepten
 • Opplysninger om legemiddelet etc som legen har rekvirert og som apoteket eller bandasjisten har utevert
 • Hjemmel for refusjon
 • Andre reseptopplysninger (i mange tilfeller diagnosekode)
 • Opplysninger om betalt egenandel eller om fritak for å betale egenandel
 • Pris på utlevert legemiddel etc. 
Be om innsyn etter personopplysningsloven

Fyll ut og send inn følgende skjema: Innsyn i personopplysninger i Direkteoppgjør for legemidler, næringsmidler og medisinsk utstyr (PDF) for å få tilgang til alle opplysningene nevnt over. De vil bli sendt rekommandert til din folkeregistrerte adresse.

Dersom du ikke kan skrive ut skjemaet selv, kan du ringe Helfo (tlf.: 800 43 573) for å få tilsendt ovennevnte skjema som brev.

Be om retting/sletting etter personopplysningsloven


Helserettigheter i utlandet
De som har bedt om helsetrygdekort eller andre rettighetsdokumenter for helsehjelp innenfor EØS blir registrert her. 

Hvilke person- eller helseopplysninger finnes her?
EØS-borgere som har mottatt bekreftelse på helserettigheter innenfor EØS-området kan finne følgende opplysninger om seg selv her: 
 • Personopplysninger
 • Pensjon
 • Yrkesskade
 • Arbeidssituasjon
 • Taushetsbelagte opplysninger
 • Utenlandsk person-id
 • Bosteds- og oppholdsinformasjon
 • Sak
 • Vedtak
 • Arkivverdige dokumenter
 • Helseopplysninger
 • Utført behandling
 • Behandlingskostnad
 • Dato for behandling/utlevering
 • Land/sted for behandling
 • Diagnose
 • Kostnad på behandling

Be om innsyn etter personopplysningsloven

Fyll ut og send inn følgende skjema: Innsyn i personopplysninger i Helserettigheter i utlandet (PDF) for å få tilgang til alle opplysningene nevnt over. De vil bli sendt rekommandert til din folkeregistrerte adresse.

Dersom du ikke kan skrive ut skjemaet selv, kan du ringe Helfo (tlf.: 800 43 573) for å få tilsendt ovennevnte skjema som brev.

Be om retting/sletting etter personopplysningsloven

Logger over telefonsamtaler med 800HELSE
De som ringer Helfo på 800HELSE blir registrert her med følgende opplysninger:
 • telefonnummer (ikke navn eller annen ID)
 • overordnet klassifisering av henvendelsen, som f.eks. "Bytte fastlege", "Bestille helsetrygdekort"
 • Selve forespørselen blir ikke logget.
Be om innsyn etter personopplysningsloven

Fyll ut og send inn følgende skjema: Innsyn i personopplysninger i Logg over telefonsamtaler 800HELSE (PDF) for å få tilgang til alle opplysningene nevnt over. Svaret fra oss vil bli sendt til deg som brevsending i posten.

Dersom du ikke kan skrive ut skjemaet selv, kan du ringe Helfo (tlf.: 800 43 573) for å få tilsendt ovennevnte skjema som brev. Svaret fra oss vil bli sendt til deg som brevsending i posten.

Be om retting/sletting etter personopplysningsloven

Ta kontakt med personvernombud@helsedirektoratet.no for å få rettet/slettet disse opplysningene.


Kontaktinformasjon

Behandlingsansvarlig

Helsedirektoratet ved helsedirektøren er behandlingsansvarlig for helse- og helse- og personopplysninger som benyttes i Helsedirektoratet. Dette ansvaret innebærer blant annet å sørge for at helse- og helse- og personopplysninger brukes og behandles i henhold til regelverket.

Personvernombud

Helsedirektoratet har eget personvernombud. Forespørsel til personvernombudet sendes til: personvernombud@helsedirektoratet.no

Personvernombudet bistår med ivaretakelse av rettigheter for den som har opplysninger registrert hos virksomheten. Prinsippene for håndtering av helse- og personopplysninger på e-post og telefon gjelder også for kommunikasjon med ombudene (se «E-post til Helsedirektoratet»).

 

 

Sist faglig oppdatert: 6. august 2018