Nasjonal faglig retningslinje for palliasjon til barn og unge uavhengig diagnosehttps://helsedirektoratet.no/retningslinjer/palliasjon-til-barn-og-ungeNasjonal faglig retningslinje for palliasjon til barn og unge uavhengig diagnose8242Palliasjon til barn og ungeRetningslinje
Nasjonale faglige råd for lindrende behandling i livets sluttfasehttps://helsedirektoratet.no/palliasjon/nasjonale-faglige-rad-for-lindrende-behandling-i-livets-sluttfaseNasjonale faglige råd for lindrende behandling i livets sluttfase7175Artikkel
Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgenhttps://helsedirektoratet.no/retningslinjer/nasjonalt-handlingsprogram-med-retningslinjer-for-palliasjon-i-kreftomsorgenNasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen457Palliasjon i kreftomsorgen – handlingsprogramRetningslinjer PDF
Veileder for beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandlinghttps://helsedirektoratet.no/retningslinjer/veileder-for-beslutningsprosesser-ved-begrensning-av-livsforlengende-behandlingVeileder for beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling64Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandlingRetningslinjer PDF

Sist faglig oppdatert: 20. september 2018