Bakgrunn

Rådet for tobakksforebygging hadde som oppgave å gi faglige råd på områder som helsemessige konsekvenser av nikotin- og tobakksbruk, tobakksavvenning og strategier og tiltak for å forebygge tobakksbruk. Nasjonalt råd for tobakksforebygging ble lagt ned fra januar 2017.

Agenda og referater

2016

Rådsmøte 29. september 2016: Referat (PDF).

Rådsmøte 20. mai 2016: Referat (PDF).

Rådsmøte 8. januar 2016: Referat (PDF).

2015

Rådsmøte 8. september 2015: Referat (PDF).

Rådsmøte 15.–16. april 2015: Referat (PDF)

Rådsmøte 13. januar 2015: Referat (PDF).

Årsrapport (PDF).

Medlemmer i rådet

  • Grethe S. Tell, professor, Universitetet i Bergen (leder)
  • Marianne Hammer, advokat, leder juridisk seksjon, Kreftforeningen (nestleder)
  • Arild Sæbø, rektor, Fagerholt skole
  • Frode Gallefoss, forskningssjef/lungelege Sørlandet sykehus, professor Universitetet i Bergen
  • Inger Torhild Gram, overlege Universitetssykehuset Nord-Norge, professor forebyggende medisin UiT, Norges arktiske universitet
  • Gunnhild Bagøien, overlege psykiatri/PhD-kandidat, St. Olavs Hospital/NTNU
  • Jørn Ossum Gronert, allmennlege, Hønefoss
  • Karin Lødrup Carlsen, professor og barnelege, Universitetet i Oslo
  • Karl Erik Lund, forskningsleder, sosiolog dr. polit., SIRUS
  • Leif E. Aarø, Professor, forskningssjef og psykolog, Folkehelseinstituttet

 

Rådsmedlemmene på det første møtet i Nasjonalt råd for tobakksforebygging.
© Foto: Rebecca Ravneberg, Helsedirektoratet
Last ned bildet i større format (JPG)

Kontakt

Sekretariatet ved Rita Lindbak, rita.lindbak@helsedir.no

Sist faglig oppdatert: 25. januar 2017