Bakgrunn

Rådet for fysisk aktivitet hadde som oppgave å gi faglige råd på områder som helsemessige konsekvenser av fysisk aktivitet og stillesitting, samt strategier og tiltak for å fremme fysisk aktivitet. Nasjonalt råd for fysisk aktivitet ble lagt ned fra januar 2017.

Agenda og referater

2016

Tiltak for økt fysisk aktivitet i Norge, seminar ved Nasjonalt råd for fysisk aktivitet 28. september 2016:

Rådsmøte 13. april 2016: Agenda (PDF)

Rådsmøte 4. februar 2016: Referat (PDF).

2015

Rådsmøte 25. november 2015: Referat (PDF).

Rådsmøte 23. september 2015: Referat (PDF).

Rådsmøte 28.–29. april 2015: Referat (PDF).

Rådsmøte 19. januar 2015: Referat (PDF).

Medlemmer i rådet

 • Henning Hoff Wikborg, advokat, daglig leder DNT Oslo og Omegn (leder)
 • Aina Emaus, lege, PhD, Sunnaas sykehus HF
 • Anne Karin Jenum, professor, Dr.med., Universitetet i Oslo
 • Bente Wold, professor, Universitetet i Bergen
 • Erling Dokk Holm, førsteamanuensis/Dekan, Markedshøyskolen
 • Geir Kåre Resaland, førsteamanuensis, Høgskulen i Sogn og Fjordane
 • Jakob Joh. Djupvik, seniorrådgiver, Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelse – Aktiv Ung
 • Jill Jahrmann, leder livsstil og forebyggende helse, Synergi Helse
 • Johan Tranquist, kultur- og fritidssjef, Karlsborg kommune (Sverige)
 • Jorunn L. Helbostad, professor Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
 • Kine H. Thoren, professor i landskapsarkitektur, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
 • Roger Jensen, seniorrådgiver, Fylkesmannen i Telemark
 • Ulrik Wisløff, professor NTNU

Rådsmedlemmene på det første møtet i Nasjonalt råd for fysisk aktivitet.
© Foto: Rebecca Ravneberg, Helsedirektoratet

Last ned bildet i større format (JPG)

Kontakt

Sekretariatet ved Olov Belander, olov.belander@helsedir.no.

Sist faglig oppdatert: 25. januar 2017