Rådet er oppnevnt for perioden 2015–2017.

Agenda og referater

Rådsmøter 2017 

Rådsmøte 30. november - 1. desember 2017: Referat (PDF)

Rådsmøte 27. september 2017: Referat (PDF)

Rådsmøte 4. mai 2017: Referat (PDF).

Rådsmøte og seminar 7.–8. februar 2017: Referat (PDF).

Rådsmøter 2016

Rådsmøte 24. november 2016: Referat (PDF).

Rådsmøte 8. september 2016: Referat (PDF).

Rådsmøte 21. april 2016: Referat (PDF).

Rådsmøte 3.–4. februar 2016: Referat (PDF).

Rådsmøter 2015

Rådsmøte 26. november 2015: Referat (PDF).

Rådsmøte 24. september 2015: Referat (PDF).

Rådsmøte 19. juni 2015: Referat (PDF).

Rådsmøte 8.–9. april 2015: Referat (PDF).

Rådsmøte 20. januar 2015: Referat (PDF).

Medlemmer i rådet

 • Liv Elin Torheim, professor og forskningsgruppeleder, Høgskolen i Oslo og Akershus (leder)
 • Nils Vagstad, forskningsdirektør Bioforsk Ås (permisjon)
 • Audun Korsæth, forskningssjef ved Avdeling for Landbruksteknologi og Systemanalyse i NIBIO
 • Kari Hege Mortensen, seksjonsleder for Helsefremmende arbeid, Nordland fylkeskommune
 • Jøran Hjelmesæth, seksjonsleder Senter for sykelig overvekt, Sykehuset i Vestfold, professor II Universitetet i Oslo
 • Magritt Brustad, professor og instituttleder, Institutt for samfunnsmedisin Tromsø
 • Espen Rostrup, Lege PhD og forsker ved Hjerteavdelingen Haukeland Universitetssykehus (sluttet)
 • Erik Arnesen, helsefaglig rådgiver i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL)
 • Nina C Øverby, professor UiA, Institutt for folkehelse, idrett og ernæring
 • Kjetil Retterstøl, professor dr. med Universitetet i Oslo, overlege Lipidklinikken, OUS-Rikshospitalet
 • Christine Henriksen, førsteamanuensis, klinisk ernæringsfysiolog Universitetet i Oslo
 • Ahmed Madar, forsker, Institutt for Helse og samfunn, Universitetet i Oslo
 • Randi Tangvik, leder Nasjonal kompetansetjeneste for sykdomsrelatert underernæring ved Senter for klinisk ernæring OUS og UiO, ernæringskoordinator Haukeland Universitetssykehus
 • Helle Margrete Meltzer, forskningssjef, Divisjon for miljømedisin, Folkehelseinstituttet

 

Rådsmedlemmene på det første møtet i Nasjonalt råd for ernæring.
© Foto: Rebecca Ravneberg, Helsedirektoratet
Last ned bildet i større format (JPG)

Publikasjoner fra Nasjonalt råd for ernæring i perioden 2015–2017

Publikasjoner fra tidligere Nasjonalt råd for ernæring

Kontakt

Sekretariatet ved Guro Smedshaug, guro.smedshaug@helsedir.no.

Sist faglig oppdatert: 6. juni 2017