Rådet er oppnevnt for perioden 2015–2018.

Agenda og referater

Rådsmøter 2018

Rådsmøte 1.-2. november 2018: Referat (PDF)

Rådsmøte 28. august 2018: Referat (PDF)

Rådsmøte 15. mai 2018: Referat (PDF)

Medlemmer i rådet

 • Liv Elin Torheim, professor og forskningsgruppeleder, Høgskolen i Oslo og Akershus (leder)
 • Nils Vagstad, forskningsdirektør Bioforsk Ås (permisjon)
 • Audun Korsæth, forskningssjef ved Avdeling for Landbruksteknologi og Systemanalyse i NIBIO
 • Kari Hege Mortensen, seksjonsleder for Helsefremmende arbeid, Nordland fylkeskommune
 • Jøran Hjelmesæth, seksjonsleder Senter for sykelig overvekt, Sykehuset i Vestfold, professor II Universitetet i Oslo
 • Magritt Brustad, professor og instituttleder, Institutt for samfunnsmedisin Tromsø
 • Espen Rostrup, Lege PhD og forsker ved Hjerteavdelingen Haukeland Universitetssykehus (sluttet)
 • Erik Arnesen, helsefaglig rådgiver i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL)
 • Nina C Øverby, professor UiA, Institutt for folkehelse, idrett og ernæring
 • Kjetil Retterstøl, professor dr. med Universitetet i Oslo, overlege Lipidklinikken, OUS-Rikshospitalet
 • Christine Henriksen, førsteamanuensis, klinisk ernæringsfysiolog Universitetet i Oslo
 • Ahmed Madar, forsker, Institutt for Helse og samfunn, Universitetet i Oslo
 • Randi Tangvik, leder Nasjonal kompetansetjeneste for sykdomsrelatert underernæring ved Senter for klinisk ernæring OUS og UiO, ernæringskoordinator Haukeland Universitetssykehus
 • Helle Margrete Meltzer, forskningssjef, Divisjon for miljømedisin, Folkehelseinstituttet

 

Rådsmedlemmene på det første møtet i Nasjonalt råd for ernæring.
© Foto: Rebecca Ravneberg, Helsedirektoratet
Last ned bildet i større format (JPG)

Publikasjoner fra Nasjonalt råd for ernæring i perioden 2015–2018

Publikasjoner fra tidligere Nasjonalt råd for ernæring

Kontakt

Sekretariatet ved Guro Smedshaug, guro.smedshaug@helsedir.no.

Sist faglig oppdatert: 6. juni 2017