Rådet er oppnevnt for perioden 2019–2021.

Agenda og referater

Referat fra rådsmøter 2019

Rådsmøte 12. februar 2019: Referat (PDF)

Medlemmer i rådet

 • Jøran Hjelmesæth, senterleder, Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, Sykehuset i Vestfold og professor II, Universitetet i Oslo (leder)
 • Liv Elin Torheim, professor og forskningsgruppeleder, OsloMet (nestleder)
 • Ahmed Madar, forsker, Institutt for Helse og samfunn, Universitetet i Oslo
 • Audun Korsæth, forskningssjef ved Avdeling for Landbruksteknologi og Systemanalyse i NIBIO
 • Christine Henriksen, førsteamanuensis, klinisk ernæringsfysiolog Universitetet i Oslo
 • Erik Arnesen, helsefaglig rådgiver i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL)
 • Helle Margrete Meltzer, forskningssjef for område smittevern, miljø og helse, Folkehelseinstituttet
 • Kari Hege Mortensen, seksjonsleder for Helsefremmende arbeid, Nordland fylkeskommune
 • Kirsten B. Holven, professor i klinisk ernæring, Universitetet i Oslo
 • Lars T. Fadnes, førsteamanuensis, Universitetet i Bergen, forskningsgruppeleder ved Haukeland universitetssykehus, lege og spesialist i allmennmedisin
 • Lisbeth Dahl, forsker, Havforskningsinstituttet
 • Magritt Brustad, professor og instituttleder, Institutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet
 • Nina C Øverby, professor UiA, Institutt for folkehelse, idrett og ernæring
 • Randi Tangvik, førsteamanuensis, Universitetet i Bergen og klinisk ernæringsfysiolog ved Haukeland universitetssykehus 

Rådsmedlemmene på sitt første møte i Nasjonalt råd for ernæring 2019–21.
© Foto: Helsedirektoratet

Publikasjoner fra Nasjonalt råd for ernæring i perioden 2019–2021

Publikasjoner fra tidligere Nasjonalt råd for ernæring

Referat fra rådsmøter 2018

Årsrapporter

Kontakt

Sekretariatet ved Ole Berg, ole.berg@helsedir.no.

Sist faglig oppdatert: 13. februar 2019