Mandat

Mandat for Helsedirektoratets sektorråd (pdf)

Referat fra møter

Innkalling og saksliste til møtet 8. juni 2018 (PDF)

Referat fra møtet 8. juni 2018 (PDF)

Medlemmer i rådet

 • Bjørn Guldvog, direktør Helsedirektoratet (leder)
 • Camilla Lyngen, Unge funksjonshemmede og leder av Brukerrådet
 • Helge Garåsen, kommunaldirektør for helse og velferd i Trondheim kommune
 • Camilla Stoltenberg, direktør Folkehelseinstituttet
 • Herlof Nilssen, administrerende direktør Helse Vest
 • Mette Nord, forbundsleder Fagforbundet
 • Cathrine M Lofthus, administrerende direktør i Helse Sør-øst
 • Lasse Hansen, administrerende direktør KS
 • Tove Gundersen, generalsekretær Rådet for psykisk helse
 • Lars Vorland, administrerende direktør Helse Nord
 • Christine Bergland, direktør Direktoratet for e-helse
 • Nina Tangnæs Grønvold, kommunalsjef helse og velferd Fredrikstad kommune
 • Stig Slørdahl, administrerende direktør Helse Midt
 • Eli Gunhild By, Forbundsleder Norsk sykepleierforbund
 • Lilly Ann Elvestad, generalsekretær Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
 • Camilla Dunsæd, prosjektleder Kristiansand kommune
 • Lisbet Rugtvedt, generalsekretær Nasjonalforeningen for folkehelsen
 • Marit Hermansen, president Den norske legeforening

Sist faglig oppdatert: 20. august 2018