Mandat

Mandat for Helsedirektoratets sektorråd (pdf)

Møtepapirer og referater

Innkalling og sakspapirer til møtet 11. april 2019 (PDF) 

Referat fra møtet 30. november 2018 (PDF) 

Innkalling og sakspapirer til møtet 30. november 2018 (PDF)

Referat fra møtet 8. juni 2018 (PDF)

Innkalling og sakspapirer til møtet 8. juni 2018 (PDF)

Medlemmer i rådet

 • Bjørn Guldvog, direktør Helsedirektoratet (leder)
 • Camilla Lyngen, Unge funksjonshemmede og leder av Brukerrådet
 • Helge Garåsen, kommunaldirektør for helse og velferd i Trondheim kommune
 • Camilla Stoltenberg, direktør Folkehelseinstituttet
 • Herlof Nilssen, administrerende direktør Helse Vest
 • Mette Nord, forbundsleder Fagforbundet
 • Cathrine M Lofthus, administrerende direktør i Helse Sør-øst
 • Lasse Hansen, administrerende direktør KS
 • Tove Gundersen, generalsekretær Rådet for psykisk helse
 • Lars Vorland, administrerende direktør Helse Nord
 • Christine Bergland, direktør Direktoratet for e-helse
 • Nina Tangnæs Grønvold, kommunalsjef helse og velferd Fredrikstad kommune
 • Stig Slørdahl, administrerende direktør Helse Midt
 • Eli Gunhild By, Forbundsleder Norsk sykepleierforbund
 • Lilly Ann Elvestad, generalsekretær Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
 • Camilla Dunsæd, prosjektleder Kristiansand kommune
 • Lisbet Rugtvedt, generalsekretær Nasjonalforeningen for folkehelsen
 • Marit Hermansen, president Den norske legeforening

Sist faglig oppdatert: 1. april 2019