Brukerrådet er oppnevnt for perioden 2015–2017. Se mandat for Helsedirektoratets brukerråd (PDF).

Agenda

Avholdte møter:

Referater

Medlemmer i rådet

 • John Normann Melheim (leder) - Funksjonshemmedes fellesorganisasjon / Landsforeningen for hjerte og lungesyke

 • Bjørnar Allgot (vara for leder) - Funksjonshemmedes fellesorganisasjon / Diabetesforbundet

 • Ingunn Westerheim - Funksjonshemmedes fellesorganisasjon/ Norsk forening for osteogenesis imperfecta

 • Pia Bråss - Funksjonshemmedes fellesorganisasjon / Foreningen for hjertesyke barn

 • Irene Kingswick - Funksjonshemmedes fellesorganisasjon / Rådgivning om spiseforstyrrelser

 • Kari Sundby - Helsedirektoratets råd for psykisk helse og rus

 • Line E. Langsholt - Helsedirektoratets råd for psykisk helse og rus

 • Yiting Xue - Rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo kommune

 • Arne Lein - Samarbeidsforum for funksjonshemmedes organisasjoner/
  Norges Handikapforbund

 • Heidi Skaar Brorson - Kreftforeningen

 • Lisbeth Rugtvedt - Nasjonal foreningen for folkehelse

 • Ina Nergård - Organisasjonen voksne for barn

 • Simen Brennhaugen - Unge funksjonshemmede/ Norsk forening for stomi og reservoaroperert

 • Sven Anders Haugtomt - Pensjonistforbundet 

Sist faglig oppdatert: 10. januar 2018