Brukerrådet er oppnevnt for perioden 2015–2017. Se mandat for Helsedirektoratets brukerråd (PDF).

Agenda

Kommende møter:

 • Brukerrådsmøte 23. oktober 2017 
 • Brukerrådsmøte 7. desember 2017

Avholdte møter:

Referater

Medlemmer i rådet

 • John Normann Melheim (leder) - Funksjonshemmedes fellesorganisasjon / Landsforeningen for hjerte og lungesyke
 • Bjørnar Allgot (vara for leder) - Funksjonshemmedes fellesorganisasjon / Diabetesforbundet
 • Ingunn Westerheim - Funksjonshemmedes fellesorganisasjon/ Norsk forening for osteogenesis imperfecta
 • Pia Bråss - Funksjonshemmedes fellesorganisasjon / Foreningen for hjertesyke barn
 • Irene Kingswick - Funksjonshemmedes fellesorganisasjon / Rådgivning om spiseforstyrrelser
 • Kari Sundby - Helsedirektoratets råd for psykisk helse og rus
 • Line E. Langsholt - Helsedirektoratets råd for psykisk helse og rus
 • Yiting Xue - Rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo kommune
 • Arne Lein - Samarbeidsforum for funksjonshemmedes organisasjoner/
  Norges Handikapforbund
 • Heidi Skaar Brorson - Kreftforeningen
 • Lisbeth Rugtvedt - Nasjonal foreningen for folkehelse
 • Ina Nergård - Organisasjonen voksne for barn
 • Simen Brennhaugen - Unge funksjonshemmede/ Norsk forening for stomi og reservoaroperert
 • Sven Anders Haugtomt - Pensjonistforbundet 

Sist faglig oppdatert: 12. oktober 2017