Fagrådet er oppnevnt for perioden 2015–2017.

Agenda og referater

Rådsmøte 30. august 2016: Referat (PDF)

Rådsmøte 8. mars 2016: Referat (PDF)

Rådsmøter 2015

Rådsmøte 7. desember 2015: Referat (PDF)

Rådsmøte 2. september 2015: Referat (PDF)

Rådsmøte 4. juni 2015: Referat (PDF)

Rådsmøte 6. februar 2015: Referat (PDF)

Medlemmer i rådet

 • Annett Arntzen, professor og instituttleder, Høgskolen i Buskerud og Vestfold (leder)
 • Astri Syse, forsker Statistisk sentralbyrå
 • Elisabeth Fosse, professor og instituttleder, Universitetet i Bergen
 • Espen Dahl, professor Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Finn Diderichsen, professor Københavns universitet
 • Heine Strand, seniorforsker, Folkehelseinstituttet
 • Jon Ivar Elstad, forsker I, NOVA, Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Mira Aaboen Sletten, forsker II, NOVA, Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Nina Drange, forsker Statistisk sentralbyrå
 • Steinar Krokstad, professor HUNT, NTNU
 • Terje Eikemo, professor NTNU
 • Tormod Bøe, forsker II Regionalt kunnskapssenter for barn og unge Vest

 

Rådsmedlemmene på det første møtet i Fagråd for sosial ulikhet i helse.
© Foto: Rebecca Ravneberg, Helsedirektoratet
Last ned bildet i større format (JPG)

Kontakt

Sekretariatet ved Herdis Dugstad, herdis.dugstad@helsedir.no

Sist faglig oppdatert: 16. februar 2018