Fagrådet har møter fire ganger i året, og skal gi råd til Helsedirektoratet i arbeidet med god helse og likeverdige helse- og omsorgstjenester til innvandrerbefolkningen.

Medlemmer i rådet 2019 - 2021

Fagrådet består av fagpersoner med kompetanse om innvandreres levekår, helse og helseutfordringer, tilgang til og bruk av helse- og omsorgstjenester.

Mandat for fagrådet (PDF)

Kontakt

Gro Saltnes Lopez, glo@helsedir.no.​

Sist faglig oppdatert: 27. mars 2019