Fagrådet har møter to ganger i halvåret, og skal bistå og gi råd til Helsedirektoratet i arbeidet med levekår og helse og likeverdige helse- og omsorgstjenester til innvandrerbefolkningen.

Medlemmer i rådet

Fagrådet består av fagpersoner med innvandrerbakgrunn og norske fagpersoner med særlig kompetanse på helse og sykdom i innvandrerbefolkningen, innvandreres bruk av helsetjenester, samt likestilling og diskriminering.

Kontakt

Gro Saltnes Lopez, glo@helsedir.no.​

Sist faglig oppdatert: 11. januar 2019