Fagrådet har møter to ganger i halvåret, og skal bistå i arbeidet med å nå målene i Nasjonal strategi om innvandreres helse 2013-2017 (regjeringen.no)

Medlemmer i rådet

Fagrådet består av fagpersoner med innvandrerbakgrunn og norske fagpersoner med særlig kompetanse på helse og sykdom i innvandrerbefolkningen, innvandreres bruk av helsetjenester, samt likestilling og diskriminering.

  • Leder Hege Linnestad, leder av seksjon for likeverdige helsetjenester, Oslo universitetssykehus UXSLIH@ous-hf.no

Kontakt

Gro Saltnes Lopez, glo@helsedir.no.​

Sist faglig oppdatert: 26. januar 2017

skriv ut del på facebook del på twitter