Rådet er oppnevnt for perioden 2017–2020.

Kommende møter

Rådsmøte 19.–20. november 2018 (Bergen)

Sakspapirer og referater tidligere møter

Rådsmøte 31. mai 2018

Rådsmøte 19. februar 2018

Rådsmøte 23.–24. november 2017

Rådsmøte 4. oktober 2017:

Rådsmøte 23. mai 2017:

Publikasjoner og korrespondanse fra Nasjonalt fagråd for arbeid og helse 2017–2020

Medlemmer i rådet

  • Gro Jamtvedt, (leder), dekan ved fakultet for helsefag, Høgskolen i Oslo og Akershus
  • Torkil Berge, psykolog og fagutviklingsrådgiver ved Diakonhjemmet sykehus i Oslo
  • Beate Brinchmann, psykolog og leder ved Kompetansesenter for arbeid og psykisk helse, Nordlandssykehuset, og Phd-stipendiat ved Universitetet i Tromsø
  • Hege Randi Eriksen, professor i biologisk og medisinsk psykologi ved Idrettsseksjonen ved Høgskolen i Bergen og forsker ved Uni Research Helse
  • Astrid Louise Grasdal, førsteamanuensis ved Institutt for økonomi, Universitetet i Bergen
  • Christian Høy, avdelingsdirektør for NAV Arbeid og helse Telemark, Skien
  • Chris Jensen, leder ved Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering og førsteamanuensis ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim 
  • Roar Johnsen, professor emeritus i samfunnsmedisin, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim
  • Erik L. Werner, fastlege og kommuneoverlege i Arendal og professor ved Avdeling for allmennmedisin, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo
  • Simon Øverland, fagdirektør ved avdeling psykisk og fysisk helse, Folkehelseinstituttet, og professor II ved Institutt for samfunnspsykologi, Universitetet i Bergen

 

Fra venstre: Chris Jensen, Hege Randi Eriksen, Christian Høy, Gro Jamtvedt, Erik Lønnmark Werner, Simon Øverland, Astrid Louise Grasdal, Beate Brinchmann og Roar Johnsen. (Torkil Berge var ikke tilstede)
© Foto: Finn Oluf Nyquist, Helsedirektoratet

Last ned bilde i større format (JPG; 7,57 MB)

Sist faglig oppdatert: 27. november 2018