Rådet er oppnevnt for perioden 2017–2020.

Kommende møter

Dato for møte våren 2019 er ikke satt.

Sakspapirer og referater tidligere møter

Rådsmøte 19. - 20. november 2018 

Rådsmøte 31. mai 2018

Rådsmøte 19. februar 2018

Rådsmøte 23.–24. november 2017

Rådsmøte 4. oktober 2017:

Rådsmøte 23. mai 2017:

Publikasjoner og korrespondanse fra Nasjonalt fagråd for arbeid og helse 2017–2020

Medlemmer i rådet

 • Gro Jamtvedt, (leder), dekan ved fakultet for helsefag, OsloMet
 • Torkil Berge, psykolog og fagutviklingsrådgiver ved Diakonhjemmet sykehus i Oslo
 • Beate Brinchmann, psykolog og leder ved Kompetansesenter for arbeid og psykisk helse, Nordlandssykehuset, og Phd-stipendiat ved Universitetet i Tromsø
 • Hege Randi Eriksen, professor i biologisk og medisinsk psykologi ved Idrettsseksjonen ved Høgskolen i Bergen og forsker ved Uni Research Helse
 • Astrid Louise Grasdal, førsteamanuensis ved Institutt for økonomi, Universitetet i Bergen
 • Christian Høy, avdelingsdirektør for NAV Arbeid og helse Telemark, Skien
 • Chris Jensen, leder ved Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering og førsteamanuensis ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim 
 • Roar Johnsen, professor emeritus i samfunnsmedisin, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim
 • Gunn Hege Marchand, overlege, St. Olavs hospital og førsteamanuensis ved institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim
 • Elin Stoermann-Naess, spesialrådgiver Kreftforeningen og leder av Sentralt brukerutvalg, Arbeids og velferdsdirektoratet
 • Anita Vatland, leder Pårørendealliansen, medlem av Helsedirektoratets brukerråd
 • Erik L. Werner, fastlege og kommuneoverlege i Arendal og professor ved Avdeling for allmennmedisin, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo
 • Simon Øverland, fagdirektør ved avdeling psykisk og fysisk helse, Folkehelseinstituttet, og professor II ved Institutt for samfunnspsykologi, Universitetet i Bergen
 • Randi Wågø Aas, ergoterapeut og professor ved OsloMet og Universitetet i Stavanger

 

Fra venstre: Chris Jensen, Hege Randi Eriksen, Christian Høy, Gro Jamtvedt, Erik Lønnmark Werner, Simon Øverland, Astrid Louise Grasdal, Beate Brinchmann og Roar Johnsen.
© Foto: Finn Oluf Nyquist, Helsedirektoratet

Last ned bilde i større format (JPG; 7,57 MB)

Sist faglig oppdatert: 8. mars 2019