Utvalget gir råd knyttet til utbetalingsgrunnlaget i ISF-ordningen (Innsatsstyrt finansiering). Utvalgets arbeid bidrar til at utbetalingene skjer i tråd med intensjonene bak den aktivitesbaserte finansieringsordningen.

Anbefalinger er av prinsipiell art og legger føringer for utvalgets og direktoratets behandling av lignende saker. Sakene er åpne og anbefalinger og møtereferat er offentlige. Utvalget er uavhengig og foretar sine vurderinger på faglig grunnlag.

Alle kan fremme saker til utvalget og møter avholdes etter behov.

Agenda og referater

Møtereferat med saker som er under behandling (zip-fil)

Årsrapporter

Årsrapport avregningsutvalget 2016

Årsrapport avregningsutvalget 2015

Årsrapport avregningsutvalget 2014 

Årsrapport avregningsutvalget 2013

Årsrapport avregningsutvalget 2012

Årsrapport avregningsutvalget 2011

Årsrapport avregningsutvalget 2010

Årsrapport avregningsutvalget 2009

Årsrapport avregningsutvalget 2008

Medlemmer i utvalget

Leder av utvalget:

 • Bjørn Buan, Orkdal kommune, lege/enhetsleder

Medlemmer:

 • Kathan Al-Azawy, Helse Bergen HF, avdelingsoverlege
 • Suzana Rosic, Helse Finnmark HF, overlege
 • Marianne Altmann, Akershus universitetssykehus HF, overlege dr.med.
 • Folke Sundelin, Helse Sør-Øst RHF, ass. fagdirektør
 • Arne Seternes, St Olavs hospital HF, overlege
 • Erik Rødevand, St. Olavs hospial HF, overlege/avd.sjef
 • Halfdan Aass, Vestre Viken HF, Fagdirektør dr.med.
 • August Bakke, Helse Bergen HF, seniorrådgiver/professor dr.med.

Sektretariat og observatør:

 • Eva Wensaas, Helsedirektoratet (observatør), prosjektleder
 • Lotte Strandjord, Helsedirektoratet (hovedansv. sekretær), seniorrådgiver
 • Marte Kjelvik, Helsedirektoratet (sekretær), seniorrådgiver

 

 

 

 

 

Sist faglig oppdatert: 8. mars 2017