Helsedirektorates profilveileder angir rett bruk av logo, typografi, farger og bilder. Profilen gjelder i alle flater og kanaler. Les den nøye hvis du skal bruke vår grafiske profil.

Profilveileder for Helsedirektoratet (PDF)

Last ned logoer

Logoen finnes i horisontal og vertikal versjon – farger, negativ og svart-hvitt. Se side 3-8 i profilveilederen for riktig bruk av logoen.

NorskEngelsk​Samisk​Logosymbol
Logo office/web​ ​JPG
PNG
​JPG
PNG​
​​JPG
PNG
JPG
PNG​
Logo trykk​PDF
AI
EPS
PDF
AI
EPS
​​PDF
AI
EPS
PDF
AI
EPS

Farger for web

Farger for trykk

Se side 14 profilhåndboka for farger for trykk.

Typografi

Soho Gothic Pro er Helsedirektoratets profilfont. Samarbeidende reklame- og designbyråer anbefales å kjøpe fontpakken som inkluderer variantene light, medium og bold. Se side 9-13 i profilveilederen for riktig bruk av profilfontene.

Last ned designelementer

Profilen har designelementene menneskefigur og livslinje – i alle farger i paletten, samt sort og hvit. Se side 16-18 i profilveilederen for riktig bruk av designelementene

Menneskefigur​Livslinje​
​Word PNG​
​Trykk AI​ AI (enkel)
AI (ord)
AI (sirkel)​

Universell utforming

Alle trykksaker og webløsninger som publiseres av Helsedirektoratet skal være universelt utformet. Krav som skal støttes er kriteriesettene til Difi og WCAG 2.0.

Publikasjoner

Alle publikasjoner må fylles ut med faste opplysninger på side 2. Bruk mal for første omslagsside (DOC).

Designføringer for forside, farger, logo etc. avhenger av type publikasjon:

  • Nasjonale faglige retningslinjer, veiledere og rundskriv: Skal som hovedregel lages i digitalt format, og føringene på side 24 i profilveilederen er derfor utdatert.
  • Rapporter: Fri bruk av hovedfarger og tilleggsfarger. Det tillates vertikal flytting av tittelfeltet. Se side 25 i profilveilederen.
  • Brosjyrer: Fri bruk av profilfarger og dekorelementer. Det er friere logoplassering og det er mulighet for ulike formater. Se side 26 i profilveilederen.
  • Samarbeidsprosjekter: Når det er mer enn to samarbeidspartnere, skal logorekken plasseres på baksiden/siste side av publikasjonen. Se side 27 i profilveilederen.

Sist faglig oppdatert: 19. april 2017