Helsedirektorates profilveileder angir rett bruk av logo, typografi, farger og bilder. Profilen gjelder i alle flater og kanaler. Les den nøye hvis du skal bruke vår grafiske profil.

Profilveileder for Helsedirektoratet (PDF)

Last ned logoer

Logoen finnes i horisontal og vertikal versjon – farger, negativ og svart-hvitt. Se side 4-9 i profilveilederen for riktig bruk av logoen.

NorskEngelsk​Samisk​Logosymbol
Logo office/web​

​JPG
PNG

SVG

​JPG
PNG​

SVG

​​JPG
PNG

SVG

JPG

PNG
SVG

Logo trykk​AI
EPS
AI
EPS
AI
EPS
AI
EPS

Filformater

  • EPS - vektorbasert format, fritt skalerbart uten å tape kvalitet. Filene lagres i CMYK-format, og fungerer til trykk. 
  • AI - til bruk i Adobe Illustrator og Adobe Indesign. Fungerer til trykk. 
  • JPG - komprimert format. Fungerer til web og presentasjoner 
  • PNG - filformat uten kvalitetstap. 
  • SVG - For web. Støtter animasjoner (todimensjonal grafikk)

Farger

Hovedfarger

hovedfarger.JPG

stottefarger.JPG

statistikkfarger.JPG

tekstfarger.JPG

Typografi

Roboto er Helsedirektoratets profilfont. På flater eller i sytemer der Roboto ikke er tilgjengelig brukes Arial. Se side 17 i profilveilederen for riktig bruk av profilfontene.

Universell utforming

Alle trykksaker og webløsninger som publiseres av Helsedirektoratet skal være universelt utformet. Krav som skal støttes er kriteriesettene til Difi og WCAG 2.0.

Rapportmal

Se side 35-36 i profilveilederen.   

Sist faglig oppdatert: 1. mars 2018