​– Vi opplever stadig oftere mangel på viktige legemidler. Det bekymrer meg. Vi må forsikre oss om at befolkningen kan få de legemidlene de trenger. Vi må samarbeide mer med andre aktører, både nasjonalt og internasjonalt, for å forsikre oss om at tilgangen til legemidler er trygg, sier Johan Torgersen, divisjonsdirektør for kvalitet og forløp i Helsedirektoratet.

 

Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap har publisert en rapport som viser sårbarhet i legemiddel: Risikoanalyse av legemiddelmangel

 

Nyttig å få avdekket sårbarhetene

Rapporten beskriver legemiddelindustrien som en global industri med lange og komplekse produksjonskjeder hvor ingen har fullstendig oversikt. Særlig er produksjonen av råvarene uoversiktlig og preget av forretningsmessig hemmelighold. Stort prispress fører til at legemiddelproduksjonen i stadig større grad legges til lavkostland. Hele logistikk-kjeden fra råvareproduksjon til sluttprodukter i apotekene er basert på "just-in-time"-prinsippet med minimalt lagerhold.  Dette gjør det krevende å følge opp internasjonale kvalitetskrav og regelverk knyttet til legemiddelproduksjon.

 

– Rapporten fra DSB peker på flere årsaker til legemiddelmangel og vi ser at vi er sårbare. Vi har satt i gang en ny vurdering av legemiddelberedskapen i Norge sammen med Statens legemiddelverk, Folkehelseinstituttet, de regionale helseforetakene og kommunene, sier Torgersen.

 

Vurderer aktuelle tiltak før jul

Innen utgangen av året skal Helsedirektoratet legge fram forslag til tiltak for Helse- og omsorgsdepartementet.

 

– Vi skal se på lagring, prioritering og rasjonering i en legemiddelberedskapssammenheng, samt hvordan vi håndterer varsling, kommunikasjon og krisehåndtering når det oppstår en mangelsituasjon nasjonalt eller globalt. Norge vil nok aldri bli selvforsynte av legemidler, til det er prosessene og kostnadene for komplekse og store, men vi vil også vurdere om det er mulig og hensiktsmessig at vi kan produsere noen legemidler selv i gitte situasjoner, utdyper Torgersen.

 

Nødvendig med internasjonalt samarbeid

Rapporten fra DSB peker på at legemiddelmangel er et problem i hele verden, og flere av årsakene til legemiddelmangel er utenfor norske myndigheters kontroll.

 

– Norge deltar aktivt i europeisk samarbeid for å forebygge og redusere antallet tilfeller av legemiddelmangel, men vi må se på om det er mer vi kan gjøre for å få til mer forpliktende samarbeid mellom både de nordiske og de europeiske landene. Fordi legemiddelmangel er så komplekst og berører så mange, vil trolig mye av løsningen ligge i mer internasjonalt samarbeid, sier divisjonsdirektøren.

 

Les mer hos Statens Legemiddelverk: Risikoanalyse av legemiddelforsyningen.