​Det lyses nå ut tilskudd på om lag 278 millioner kroner som skal gå til Styrking og utvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Dette er en ny tilskuddsordning som erstatter «Helsestasjons- og skolehelsetjenesten» og «Utvikling av skolehelsetjenesten i den videregående skole».

Søknadsfristen er fredag 8. desember.

For å levere en god søknad er det viktig å lese regelverket (PDF) nøye.