​Et høyt saltinntak er skadelig for alle – kvinner, menn og barn. Et høyt inntak av salt øker risikoen for høyt blodtrykk som igjen kan føre til hjerte- og karsykdommer.  Hjerte- og karsykdommer er den vanligste dødsårsaken i Norge.

En av vår tids store helseutfordringer

– Det høye saltinntaket i befolkningen er en av vår tids store helseutfordringer, sier Linda Granlund, divisjonsdirektør i Helsedirektoratet. – Over 30 prosent av befolkningen i Norge har høyt blodtrykk. Saltreduksjon er blant de mest effektive tiltakene både på individ- og samfunnsnivå.

Denne uka går WASH – World Salt Awareness Week av stabelen. Temaet er «Salt: The Forgotten Killer.» At World Action on Salt nå setter fokus på helsefarene er viktig, mener Granlund.

– Det er et behov for å fortelle folk hvor skadelig det er å spise for mye salt. Danske tall anslår at 1 000 dødsfall og 400 000 tilfeller av høyt blodtrykk kan unngås dersom man på befolkningsnivå reduserer inntaket med tre gram om dagen. Det forteller om et enormt helsepotensial.

Gjelder ikke meg

Nye tall fra Norstat viser at mange har fått med seg at det ikke er bra å spise for mye salt. Men vi peker på de andre; 89 prosent tror befolkningen spiser mer salt enn det anbefalte, mens bare 40 % tror de selv spiser mer salt enn det anbefalte.

– Saltet er så smått, og konsekvensene av høyt inntak er ikke umiddelbart synlige, sier Granlund. – Derfor er det vanskelig å merke selv at man spiser for mye, og det krever kanskje litt ekstra oppmerksomhet.

Tre av fire mener industrien må senke innholdet av salt i maten

Mesteparten av saltet vi får i oss er allerede tilsatt maten vi kjøper i butikken eller får servert. Industribearbeidede matvarer bidrar med hele 70–80 prosent av saltet i kostholdet vårt. På spørsmål om hva forbrukerne tror kan hjelpe dem til å spise mindre salt, svarer tre av fire at industrien må senke saltinnholdet i produkter.

– Selv om folk kan gjøre mye for å redusere eget inntak gjennom små grep, kommer vi ikke langt uten et tett samarbeid med dem som lager og selger maten vi spiser. Derfor er Saltpartnerskapet etablert og vi ser allerede en positiv utvikling, sier Granlund.

Partnerskapet er et samarbeid mellom matvarebransjen, serveringsbransjen, forskningsmiljøer, bransje- og interesseorganisasjoner og helsemyndighetene. To av hovedmålene er å øke bevisstheten om at saltreduksjon gir bedre folkehelse og å redusere mengden salt i bearbeidet mat. Per 2017 har hele 62 aktører signert Saltpartnerskapets intensjonsavtale.

Flere legger vekt på salt når de handler

Resultater fra Spisefaktaundersøkelsen i 2016, som gjennomføres av IPSOS MMI hvert andre år, viser at flere forbrukere nå legger vekt på salt når de handler enn tidligere.

– Husk at som forbruker har du også makt til å påvirke produsentene, sier Granlund. – Det gjør du for eksempel ved å velge bort matvarer med mye salt eller velge nøkkelhullsprodukter fremfor tilsvarende produkter uten Nøkkelhullet.

Mange myter om salt

En vanlig myte om salt er at man lett får i seg for lite salt. Det er svært små sjanser for at friske personer med et normalt kosthold får i seg for lite salt. Vi trenger salt, men ikke mer enn 1,5 gram om dagen. Gjennomsnittsnordmannen får i seg ti.

– En annen myte er at det finnes «sunne» salt-typer, som Himalaya-salt. For at salt skal være mindre helseskadelig, må det inneholde mindre natrium. Hvis natriuminnholdet er høyt, er det uheldig å innta for mye, så enkelt er det, sier Granlund.