Rapport fra Barn av rusmisbrukere (BAR): «Når lyset knapt slipper inn»

– Noen av disse barna tror ikke lenger at det finnes noe håp og er i ferd med å bukke under, sier Bjørn Guldvog.

I forskningsstudier har det frem til nå vært vanskelig å nå barn som har de mest utfordrende livssituasjonene, noe som kan føre til at forskning kan gi et skjevt eller forskjønnet bilde av barn og unge som er utsatt for traumatiske hendelser og lever i vanskelige livssituasjoner.

I Norge har om lag 30 000 barn og unge mellom 8 og 18 år foreldre med klart alvorlig rusproblem, mens ytterligere 40 000 barn har foreldre med moderat rusproblem. En ny studie – «Når lyset knapt slipper inn» – basert på ca 750 anonyme chat-logger fra tjenesten BARsnakk.no viser at mange av disse barna ikke blir oppdaget eller får hjelp.

Barna beskriver en hverdag preget av fysisk vold, seksuelle overgrep og mobbing. Forskerne sammenlikner det med å leve i fangenskap. Flere skriver at det hadde vært bedre om de hadde vært døde.

– Dette er svært alvorlig. Disse barna må vite at vi er der for dem, sier helsedirektøren.

Foreldre uten omsorgsevner

Studien, som har vært ledet av Ahus, har delt inn temaene i chat-loggene i tre generelle kategorier: «Krenkelse», «Overlatt» og «»Overlevelse». Sammendraget under krenkelse er nedslående lesning:

«Det er ekkelt. De bråker hele tiden. Jeg får ikke sove. De er slemme. Slår, sparker og voldtar. Det er så mange rykter. Mobbing. Jeg er lei meg og sint. Alle hater meg. Ingen sier noe. Jeg er bare en dritt.»


Her beskrives psykologiske, fysiske og seksuelle overgrep begått av den eller de som er barnas nærmeste.  Personer som de skulle kunne søke trøst og beskyttelse hos. Det handler om voksne som ikke bare viser manglende evne til omsorg, men i tillegg bruker barnet som et objekt for egne lyster eller aggresjon.

 

En stor utfordring er at mange av de utsatte barna uttrykker frykt for å bli oppdaget, samtidig som de som kan hjelpe er helt avhengig av å få kjennskap til forholdene.

 

– I en slik situasjon kan nettopp en anonym chat med BAR-verter være avgjørende. Bar-vertene gjør en viktig jobb med å hjelpe disse barna til å våge å fortelle mer, slik at vi kan få kontakt og gi dem den hjelpen de så sårt trenger, sier Bjørn Guldvog.

 

Må våge å stille spørsmål

Studien peker på at verken helsevesenet eller skolene klarer å oppdage barn og unge som lever i familier med rusmiddelproblemer og blir utsatt for vold og overgrep. I oppsummeringen anbefaler derfor forfatterne av studien at helsepersonell som møter foreldrene i forbindelse med behandling, og som møter barna i forbindelse med skolehelsetjeneste, må våge å spørre barna selv om hvordan de har det.

I disse dager lanser også BAR to informasjonsfilmer, en for de yngste barna og en for ungdom, som nettopp viser hvordan barn kan gå frem for å få kontakt med voksne på skolen, i helsevesenet eller i barnevernet for å få hjelp.

 

Mer informasjon og helsevesenets rolle, se "Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten"