​Hvem er din kandidat til Karl Evangs folkehelsepris for 2019?

Hvert år deles Karl Evangs folkehelsepris ut til en person eller organisasjon som har gjort en spesiell innsats for folkehelse, sosiale forhold eller barnevern. Prisen går til en ildsjel som har engasjert seg utover det vanlige, og bidratt til et bedre liv for mange. Prisen kan også gå til et tiltak, et prosjekt eller et tilbud som utmerker seg på disse områdene.

Prisen er på kr 75 000 og deles i år ut på Helsekonferansen 10. mai. Frist for å nominere er 10. april.

Klikk for å nominere (questback.com)

Om prisen

Karl Evang-prisen ble oppretta i 1981 som honnør til den tidligere helsedirektøren (wikipedia.no) for den sosialmedisinske pionerinnsatsen hans. Målet med prisen er å hedre den som hedres bør og samtidig sette fokus på barnevern, folkehelse og sosiale forhold.

Kriterier for tildeling

Karl Evang-prisen skal gå til en person eller organisasjon som har gjort en særlig innsats for å fremme:

  • folkehelsa og bedre sosiale forhold
  • rettssikkerhet og trygghet i barnevernet, helse- og/eller sosialtjenesten
  • opplysningsarbeid og deltakelse i samfunnsdebatten om viktige barnevern-, helse- eller sosialpolitiske spørsmål

Det er ingen forutsetning at kandidaten er knyttet til barnevernet eller helse- og sosialtjenesten. Det blir lagt vekt på at innsatsen er aktuell eller av nyere dato, men innsats over tid vil òg bli vurdert.

Statutter

Statutter for Karl Evang-prisen (PDF)

Tidligere prisvinnere

2018: Voksne for barn
2017: Helseundersøkinga i Nord-Trøndelag (HUNT)
2016: Tjukkasgjengen
2015: Anne Rønneberg
2014: Maddan Yran
2013: Ola Mathis Hetta og Tayyab M. Choudri 
2012: Ebba Wergeland 
2011: Landsforeningen for barnevernsbarn og Forandringsfabrikken 
2010: Per Fugelli 
2009: Anne Hafstad 
2008: Berit Schei 
2007: Asbjørn Kjønstad 
2006: Anne Karen Jenum 
2005: Borghild Haaland 
2004: Ingrid Lycke Ellingsen 
2003: Anders Seim 
2002: Gerd-Ragna Bloch Thorsen 
2001: Gerd Marit Brandt 
2000: Steinar Ekvik 
1999: Nina Misvær 
1998: Andreas Skulbergsen
1997: Børge Ytterstad 
1996: Tore Sanner 
1995: Runi Børresen Gresko 
1994: Knut Børge Knutsen 
1993: Margunn Ueland og Randi Vingerhagen 
1992: Finn Skårderud 
1991: Ammehjelpen 
1990: Bente Roestad 
1989: Calle Almedal og Jan Vincents Johannessen 
1988: Fredric Hauge 
1987: Sonja Stenmarck 
1986: Bitten Munthe-Kaas 
1985: Babill Stray-Pedersen og Kristian Hagestad 
1984: Kjell Bjartveit og Peter F. Hjort 
1983: Ingrid Espelid Hovig og Kaare R. Norum 
1982: Elisabeth Engesland 
1981: Øistein Winje