– Vi må jobbe enda tettere sammen om å løse store utfordringer som frafall i skolen, integrering og sosial ulikhet. Målet er å få fler i arbeid, sier Sigrun Vågeng, arbeids- og velferdsdirektør og Bjørn Guldvog, helsedirektør.

Målet med samarbeidet

Den nye strategien bygger på kunnskap om at arbeid er bra for helsa for de aller fleste.
Målet med strategien er at personer i yrkesaktiv alder skal få nødvendig, helhetlig og koordinert hjelp til å delta i arbeidslivet. Helsesektoren og NAV skal gjennom et tettere samarbeid, bedre kunne hjelpe den enkelte. Det skal utvikles modeller og arbeidsmåter for å sikre samtidighet og helhet i tilbudene.

Strategien fremmer konkrete forslag og anbefalinger på fire punkter:

  • Rydde i roller og ansvar
  • Styrke kunnskapsgrunnlaget for videre utvikling av strategi og tjenester
  • Etablere felles arbeidsformer og rammer for  intervensjoner
  • Styrke kompetansen på området

På hvert av tiltaksområdene er det konkretisert hva direktoratene vil gjøre.

Det tilrettelegges for felles systematisk kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling innen fagområdet arbeid og helse.