​Last ned rapporten her (PDF, Nasjonalt råd for ernæring)
Hensikten med rapporten er å beskrive utfordringene med sykdomsrelatert underernæring, samt styrker og svakheter ved dagens ernæringspraksis. I tillegg inneholder den en rekke tiltak for å oppnå bedre resultater på området.  Sykdomsrelatert underernæring kjennetegnes, som navnet tilsier, ved at underernæringen oppstår som en konsekvens av en sykdom eller sykdomstilstand.

- Dette er viktig rapport i arbeidet med å forbedre arbeidet med sykdomsrelatert underernæring, sier Henriette Øien, avdelingsleder i Helsedirektoratet. Vi vil vurdere tiltakene og se på hva vi vil gå videre med. 

Skal vurdere ernæringsstatus

Man kan ikke alltid se hvem som er underernært, derfor skal alle som møter helse- og omsorgstjenesten få vurdert ernæringsstatus. Personer i risiko skal ha en ernæringsplan som inneholder målrettede tiltak for å bedre pasientens ernæringsstatus.

Rett mat til rett tid

Å være godt ernært har positiv effekt for pasientens velvære (overskudd, humør, appetitt), bidrar til å bevare funksjon, gir bedre muskelstyrke, raskere sårtilheling, bedre immunforsvar og færre - komplikasjoner.

- Vi må jobbe for at pasienter får mat som er tilpasset deres behov til rett tid.  Å forebygge underernæring er mye enklere og koster mindre enn å behandle denne tilstanden, sier Øien.

God ernæringspraksis

Underernæring utvikler seg når et ernæringsproblem ikke blir identifiser. Det er derfor viktig å fange opp risiko for underernæring tidlig i forløpet og sette i gang tiltak før underernæring oppstår.

- Vi har gode verktøy som Retningslinjer for underernæring og Kosthåndboken som beskriver hva som ligger i god ernæringspraksis.  Helseforetakene har fått i oppdrag å lage ernæringsstrategier, sier Øien.  Det er likevel en utfordring å få det godt nok implementert i helsevesenet. Ernæring som innsatsområde i Pasientsikkerhetsprogrammet og som satsningsområde i Trygghetsstandard i sykehjem er viktige skritt på veien.

Foreslår flere tiltak

Nasjonalt råd for ernæring mener at ernæringsarbeidet i helsetjenesten har store oppgaver som trenger et nasjonalt løft.
I rapporten foreslås flere tiltak, blant annet:

  • En overordnet nasjonal ernæringsstrategi som inkluderer behandling, utdanning, opplæring og forskning.
  • Styrke ernæringskompetansen hos helsepersonell
  • Kvalitetssikre ernæringsarbeidet i tjenestene.

Les mer: