​I en ny NOVA-rapport har tall fra Ungdata-undersøkelsen blitt brukt til å finne ut hva som kjennetegner de som sliter i ungdomstiden. Forskerne har nå utviklet en viktig indikator: Relasjonen ungdommen har til foreldre, venner og skole.  Dette er tre viktige arenaer i unges liv. Blant ungdom som har en dårlig relasjon til bare én av disse tre, oppgir nær 40 prosent å ha psykiske plager.

For ungdom der alle tre relasjoner er svake oppgir 3 av 4 depressive symptomer, halvparten oppgir å ha blitt mobbet, og de har langt dårligere helsesituasjon og selvbilde enn ungdommer med gode relasjoner til foreldre, skole og venner.

– Det er viktig at kommuner bruker kunnskapen ved å identifisere hvilke arenaer som svikter og hva som kjennetegner ungdommen som blir sviktet, sier Linda Granlund, divisjonsdirektør for folkehelse i Helsedirektoratet. – Da vil det også bli lettere å vite hvor man skal rette innsatsen. Avdekker kommunen at vennerelasjonen svikter hos de unge, kan man for eksempel sette ressurser på fritidsklubber. Indikatorene gjør det enklere å treffe med tiltakene, fortsetter Granlund.

Svake relasjoner til foreldre, venner og skole henger sammen med ens ressurser ellers i livet.  Jo flere dårlige relasjoner, desto høyere er andelen med få sosioøkonomiske og utdanningsmessige ressurser i hjemmet. Dette kan gi ungdom urettferdig dårlige sjanser i livet. Bare 20 prosent av dem med tre svake relasjoner har tro på at de vil få et godt og lykkelig liv.

– Heldigvis er det få som har dårlige relasjoner på alle de tre områdene, det gjelder under én prosent av ungdommene, sier Linda Granlund. – Men det er svært viktig at vi ser den gruppen som faller utenfor.