​Det viser rapporten "Det går på en måte aldri over – En kvalitativ undersøkelse av hverdagserfaringer og levekår i familier med spilleproblemer". Rapporten beskriver hvordan pårørende til en med spilleproblemer opplever hverdagsliv og levekår, og hvilken hjelp familien har opplevd som nyttig. Opplevelsen av at spilleproblemene preger hele tilværelsen er gjennomgående. De pårørende forteller at konsekvensene av spillingen kan vare livet ut, selv om spillingen opphører.

 

Rapporten belyser at familiene ønsker å bli mer involvert i behandlingen av spilleren, og at de ønsker emosjonell støtte og veiledning som familie. I tillegg strever familiene med store økonomiske utfordringer.

 

Studien er finansiert av Helsedirektoratet gjennom midler fra Handlingsplan mot spilleproblemer (2016-2018).