Et høyt saltinntak er skadelig for kvinner og menn i alle aldre, og for barn (helsenorge.no). Men mange tror ikke det gjelder dem. Undersøkelser viser at over 80 prosent  tror at vi spiser mer salt enn anbefalt, men under 40 prosent tror det gjelder dem selv.

– Det høye saltinntaket i befolkningen er en av vår tids store helseutfordringer, sier Linda Granlund, divisjonsdirektør i Helsedirektoratet. – Over 30 prosent av befolkningen i Norge har høyt blodtrykk. Høyt blodtrykk kan føre til hjerte- og karsykdommer, og hjerte- og karsykdommer er den vanligste dødsårsaken i Norge.

Matvarebransjen er viktig

Mesteparten av saltet vi får i oss er allerede tilsatt maten vi kjøper i butikken eller får servert. Industribearbeidede matvarer bidrar med hele 70–80 prosent av saltet i kostholdet vårt.

– Selv om folk kan gjøre mye for å redusere eget inntak gjennom små grep, kommer vi ikke langt uten et tett samarbeid med dem som lager og selger maten vi spiser. Derfor er Saltpartnerskapet etablert og vi ser allerede en svært positiv utvikling, sier Granlund.

Partnerskapet er et samarbeid mellom matvarebransjen, serveringsbransjen, forskningsmiljøer, bransje- og interesseorganisasjoner og helsemyndighetene. To av hovedmålene for partnerskapet er å øke bevisstheten om at saltreduksjon gir bedre folkehelse og gå redusere mengden salt i bearbeidet mat.

– Som forbruker har du også makt til å påvirke produsentene, fortsetter Granlund. -Det gjør du for eksempel ved å velge bort matvarer med mye salt eller manglende informasjon om saltinnhold. Fra desember 2016 blir det påbudt å oppgi saltinnholdet i de aller fleste ferdigpakkede matvarer.

Kan du få for lite salt?

– Det er svært små sjanser for at friske personer med et normalt kosthold får i seg for lite salt. Javisst trenger vi salt, men ikke mer enn 1,5 gram om dagen. Gjennomsnittsnordmannen får i seg ti.

– En annen myte er at det finnes «sunne» salt-typer, som Himalaya-salt. For at salt skal være mindre helseskadelig, må det inneholde mindre natrium. Hvis natrium-innholdet er høyt, er det uheldig å innta for mye, så enkelt er det, sier Granlund

Kampanje som forteller om faren

Denne uka kjører Helsedirektoratet i gang nok en informasjonssatsning mot befolkningen om salt. Denne gangen er det helsefaren som omtales direkte.

– Det er et behov for å fortelle folk hvor skadelig det er å spise for mye salt. Folk kan ikke klandres for det de ikke vet, men de kan opplyses. Derfor sammenligner vi et høyt saltinntak med annen risikooppførsel som man hadde før i tida – men som nå alle vet at er farlig.

 

En av annonsene fra kampanjen © Helsedirektoratet | Martin Dijkstra co/Create Agency:

Faksimile av annonse som viser lege som røyker