​Helsedirektoratets hjelpemidler til dem som vil slutte å røyke eller snuse er samlet under tilbudet Slutta. Fra nyttår legges veiledningstjenesten på telefon og chat på Slutta ned. Det vil fortsatt være informasjon på slutta.no og man kan få råd og støtte til å slutte på facebook-siden Slutta – din røykeslutt.

– De seneste årene har vi sett en klar tendens til at folk velger å bruke digitale verktøy, som Slutta-appen, når de skal slutte å røyke eller snuse. Avviklingen av tjenesten er et naturlig resultat av dette, sier divisjonsdirektør Linda Granlund.

20 år med Røyketelefonen

Røyketelefonen åpnet i 1996, og fylte 20 år på verdens tobakksfrie dag i år. De første 10 årene var Røyketelefonen svært populær, og hadde nesten 20 000 innringere i toppåret 2003. De siste årene har under 5 000 ringt Røyketelefonen årlig.

– Siden starten har vi gjennomført nærmere 200 000 samtaler med folk som ønsker å slutte å røyke eller snuse. Det er flott å tenke på at telefontjenesten over så lang tid har bidratt til at mange har sluttet å røyke, sier Linda Granlund.

Slutta.no, Slutta-appen og Slutta på Facebook lever videre

Appen Slutta er nå det mest populære verktøyet til de som vil slutte å røyke eller snuse. Med over 450 000 nedlastninger, er Slutta-appen en av de mest suksessfulle helse-appene i Norge.

– Det er fortsatt mange som røyker i Norge, og vi skal ikke slutte med å hjelpe folk å slutte å røyke. Slutta-appen videreutvikles og kommer i ny oppdatert versjon på nyåret, og vi skal fortsette med å ha god informasjon på slutta.no og Facebook, sier Linda Granlund.

Personlig oppfølging hos fastlegen og Frisklivssentraler

De siste årene har Helsedirektoratet utdannet over 300 røykesluttveiledere, og de fleste frisklivssentraler har tilbud om hjelp til å slutte å røyke, enten individuell veiledning eller gruppebasert. Det har også blitt utviklet nye retningslinjer for røykeavvenning til bruk for helsepersonell.

– Vi anbefaler alle som ønsker personlig veiledning eller oppfølging å ta kontakt med fastlegen sin eller den lokale frisklivssentralen. De kan gi gode råd og motivasjon til stumpe røyken eller kaste snusen for godt. Det viktigste er å gjøre et forsøk, sier Linda Granlund.

Mange har også stor glede av å snakke med andre som skal slutte å røyke eller snuse, det kan være venner eller andre på for eksempel facebook-siden Slutta-din røykeslutt.