​Helt siden 1996 har Helsedirektoratet hatt tilbud om røykesluttveiledning på telefon. Fra nå av går Helsedirektoratet over til å bruke én felles betegnelse på alle direktoratets tilbud om hjelp til snus- og røykeslutt. Alle tilbudene samles under begrepet «Slutta».

– Dette vil gjøre det lettere å synliggjøre direktoratets mangfoldige tilbud til de som vil slutte å røyke eller snuse. Vi ser at folks vaner har endret seg, og det er færre som bruker tradisjonelle telefontjenester. Derfor tilbyr vi hjelp til røykeslutt på flere ulike måter, sier Bjørn Andreas Bang, ansvarlig for Slutta i Helsedirektoratet.

– Om man vil ha sluttehjelp gjennom veiledning på telefon og chat, ved å bruke appen eller gjennom råd fra andre som har sluttet på Facebook, er opp til den enkelte. På slutta.no er hele «slutta-universet» tilgjengelig, så folk kan velge det de selv foretrekker, sier Bang.

Mange har fått hjelp

Ringer du 800 400 85 møter du Sluttas erfarne veiledere som kan mye om røyk og snus, om å være avhengig og om hvordan du kan klare å finne motivasjon til å slutte. Og det er veldig mange som har ringt gjennom tidene..

– Siden starten har vi gjennomført nærmere 200 000 samtaler med folk som ønsker å slutte å røyke eller snuse. Det er veldig fint å vite at vi har bidratt til at mange har sluttet å røyke, sier Bang.

De seneste årene er det mye som har endret seg i hvordan alle kommuniserer, slik at det har vært nødvendig å utvikle flere tilbud i tillegg til telefontjenesten. Slutta-universet består nå av nettsiden slutta.no, chat og telefontjeneste, Slutta-appen og facebooksiden Slutta – din røykeslutt (helsenorge.no).

– Vi ser at mange av innringerne våre er eldre enn før, de røyker mer, er mer avhengige og mange har flere utfordringer i tillegg til røykingen. Så det er fortsatt viktig å opprettholde telefontilbudet til disse, samtidig som vi åpner for andre tjenester til andre målgrupper, sier Bang.

Det er gratis å bruke alle Slutta sine tjenester, og vi tilbyr oppfølging i et helt år.
Helsepersonell kan også bruke chat og telefon for å få råd og tips til slutteveiledning.

Gjør deg klar for reklamefrie pakninger

Temaet for Verdens tobakksfrie dag er i år standardiserte tobakkspakninger. WHO markerer dagen fra Norge sammen med Helse- og omsorgsdepartementet og Kreftforeningen. WHO ber medlemslandene om å gjøre seg klar for standardiserte tobakkspakninger (regjeringen.no).

Undersøkelser viser at pakningsdesign fungerer som reklame og er viktig for å tiltrekke seg nye brukere, spesielt unge. Samtidig kan designen på tobakkspakker bidra til å gi et feilaktig inntrykk av at noen produkter er mindre helseskadelige enn de faktisk er.

Australia, Storbritannia, Irland og Frankrike har innført standardiserte tobakkspakninger, mens andre land vurderer å innføre det.

WHOs seminar kan sees direkte (regjeringen.no).

Bruk anledningen på Verdens tobakksfrie dag – og ring eller chat med Slutta!