Dette kommer frem i Helsedirektoratets rapport med systematisk oversikt over risiko og sårbarhet i helse- og omsorgssektoren.

- Vi løfter frem vurderinger og forslag vi mener Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet og utøvende tjeneste som helseforetak og kommuner bør rette oppmerksomhet mot, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.
 
Det er fortsatt knyttet vesentlig risiko og sårbarhet i helsesektoren til hendelser som pandemi,  ulykker på geografiske steder som er langt fra akuttberedskap, terrorhendelser og  smitte på skip.
- Vi trenger systematisk evaluering av øvelser og hendelser, samt bedre implementering av forbedringstiltak og sporbarhet, sier Guldvog.

Legemiddelforsyning og IKT

Rapporten peker på områder som må gjennomgås bedre, blant annet legemiddelforsyning, medisinsk utstyr og IKT.
 
- IKT er å betrakte som grunnleggende infrastruktur for sektoren, på linje med vann og strøm og utgjør stadig oftere selve tjenesten. Helsedirektoratet anbefaler en egen analyse av IKT, informasjonssikkerhet og personvern med tydelige ansvarsavklaringer, som vurderer hele aktørbildet i de lange digitale verdikjedene på tvers av sektorer, forvaltningsnivåer, og landegrenser, sier Guldvog.