​Læresteder og fylkeskommuner kan nå laste opp lister over sine godkjente kandidater direkte i Altinn, og prosessen videre til autorisasjon og lisens vil være helt automatisk.

Studenter og elever får melding

Studentene og elevene vil med en gang få melding fra Altinn om å betale gebyr. Gebyret skal betales direkte i en betalingsløsning i Altinn, og når det er registrert vil de kunne få autorisasjon som helsepersonell og bli registrert i HPR i løpet av få minutter.

Sakene vil bare gå til manuell behandling dersom det finnes forhold som er til hinder for å gi autorisasjon.

Kan benyttes når som helst

Løsningen kan benyttes gjennom hele året uavhengig av hvor mange kandidater som blir meldt inn og når fagprøven eller utdanningen er bestått.

Tidligere brukte Helsedirektoratet 4-6 uker på å behandle en søknad fra helsepersonell utdannet i Norge, men med den nye løsningen kan kandidaten være autorisert samme dag som lista er lastet opp av fylkeskommuner og utdanningsinstitusjoner.

Mer informasjon

Les mer om innmeldingslister i Altinn

Ta gjerne kontakt med vårt kundesenter på
telefon 21 52 97 00
e-post autorisasjon@helsedir.no