​Helsedirektoratet fekk tilleggsoppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet om å utarbeide forslag til kompletterende tiltak for ELTE-utdanna datert 15. februar 2018.

Innan den korte tidsramma i oppdraget, gjennomførte Helsedirektoratet ein prosess med innspel frå representantar for studentar frå Eötvös Lorànd University (ELTE), ELTE-universitetet, dei regionale helseføretaka, Universiteta som tilbyd profesjonsutdanning innan psykologi og Norsk psykologforening.

Rapporten med forslag til kompletterande tiltak vart sendt til Helse- og omsorgsdepartementet den 22. mars 2018.

Sjå rapport om kompletterande tiltak for ELTE-utdanna (pdf)

Vedlegg I - Økonomiske og administrative konsekvensar (pdf)