De som selv røyker eller snuser er ikke like positive til at alle røykpakker og snusbokser nå skal bli like. Kun 14 prosent av dagligrøykerne og 37 prosent av dagligsnuserne er positive til tiltaket, viser en undersøkelse Respons Analyse har gjort for Helsedirektoratet. Kvinner er generelt mer positive enn menn. Det er omtrent en like stor andel som er enige i at røykpakkene bør få en standard utforming, som at snusboksene bør få det.

De nye reglene om standardiserte røykpakker og snusbokser trer i kraft 1. juli i år. Formålet med å innføre nøytrale tobakkspakker er å bidra til at barn og unge ikke begynner med røyk og snus.

– Selve innpakningen av røyk og snus har vært en av de siste formene for tobakksreklame i Norge. Røykpakkenes og snusboksenes utseende har vært en viktig faktor for å tiltrekke seg nye brukergrupper, særlig unge. Standardiserte pakninger fjerner merkevaren, selve kjernen av markedsføringen, sier helseminister Bent Høie.

Kan gjøre at færre begynner

Halvparten av de spurte kjenner til at snusboksene og røykpakkene skal endre utseende, men bare én av fire tror at standardiserte røykpakker og snusbokser vil bidra til at færre unge begynner med røyk eller snus.  Kun én av ti tror det vil bidra til at flere slutter.

– Dette er et tiltak som først og fremst skal beskytte barn og unge mot de helseskadelige virkningene av tobakksbruk gjennom å gjøre røykpakker og snusbokser mindre attraktive. Samtidig viser erfaringer fra Australia som innførte reklamefrie røykpakker i 2012, at det også vil motivere en del til å slutte, påpeker helseministeren.

Frister barn og ungdom

En tredel av de spurte tror at standardiserte røykpakker og snusbokser innføres for å gjøre tobakk mindre fristende, mens 20 prosent tror det innføres for å få folk til å slutte å røyke og snuse.  17 prosent tror tiltaket innføres for å hindre at barn og unge begynner med røyk eller snus. Undersøkelsen ble gjennomført av Respons analyse i mai 2017 blant 1029 respondenter mellom 16-60 år.

Helsedirektoratet lanserer denne uken en kampanje for å informere om innføringen av standardisert innpakning og hvorfor det innføres.

– Vi ønsker å få fram at det ikke er greit at barn og ungdom fristes til å begynne med tobakk, og at innpakning faktisk er reklame, selv om man kanskje ikke tenker over det slik, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

 

 

Fakta om standardiserte tobakkspakninger

  • ​Standardisert innpakning innebærer at røykpakker og snusbokser skal ha en bestemt brungrønn farge som forskning har vist at er svært lite appellerende. Produsentenes egne logoer, symboler, bilder, farger eller annen form for reklame er ikke tillatt.
  • Forskriften trer i kraft 1. juli 2017. Det vil være en overgangsperiode på ett år for å gi tobakksindustrien tilstrekkelig med tid til å endre pakningene. Dette innebærer at alle tobakkspakninger som selges til forbrukere i Norge etter 1. juli 2018, skal være standardisert.
  • Norge er det fjerde landet i verden som innfører standardiserte røykpakker, og det første landet i verden som innfører standardiserte snusbokser. Australia var først ute med standardiserte røykpakker, som de har hatt siden 2012. Deretter kom Storbritannia og Frankrike.
  • Forskning viser at standardisert innpakning øker effekten av de obligatoriske helseadvarslene på pakningene. Samtidig reduseres risikoen for at pakningens design gir et inntrykk av helserisikoen ved tobakksbruk er mindre enn den er.
  • Den fulle effekten av standardisert innpakning vil først kunne fastlås etter lang tid, men resultatene i Australia er lovende. Det anslås at 25 prosent av nedgangen i røyking i Australia er en direkte effekt av tiltaket.

 Les mer om standardiserte tobakkspakninger