​Hensikten er å bygge et sterkere fagmiljø og legge til rette for enda bedre ombudstjenester til innbyggerne i Agder. Hovedkontoret vil ligge i Kristiansand og det vil være utekontor i Arendal. I tillegg skal man ha utekontor flere steder i fylkene.

– Med en sammenslåing vil vi nå enda flere av de som trenger oss mest, sier Gunhild Solberg.

Hun blir nytt ombud for hele Agder, og har 20 års erfaring fra Pasient- og brukerombudet.

– Vi gleder oss til å bli et større miljø og til de mulighetene dette gir for å gi bedre tjenester til alle innbyggerne i Agder - fra Flekkefjord i Vest, til Gjerstad i Øst og Bykle i Nord, sier Solberg

 

Om Pasient- og brukerombudet

Pasient- og brukerombudet er et lavterskeltilbud og et talerør for pasienter og brukere som synes det er vanskelig å ivareta egne interesser. Ofte er vårt arbeid inn i enkeltsaker kontaktskapende mellom pasient og helse- og omsorgstjenesten og saker kan løses utenom de formelle klageordningene. Ombudene er uavhengige og står fritt til å uttale seg om forhold som de mener må endres for å gi pasienter og brukere bedre helse- og omsorgstjenester. For mer informasjon se www.pobo.no

Fant du det du lette etter?​