​Regjeringen har innført krav om at kommunene skal føre ventelister for sykehjem eller tilsvarende bolig. Tall som kommunene har rapportert til Helsedirektoratet per 15. april i år, viser at 44 prosent av landets kommuner har personer på venteliste til langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig. 

Se oversikt over ventelister i kommunene

Samlet rapporterer kommunene at 1420 personer står på venteliste. Dette er personer som oppfyller kommunens kriterier for langtidsopphold, men som med forsvarlige tjenester kan bo i eget hjem eller motta andre tjenester. 

Av disse bor 457 personer i eget hjem, mens 963 personer er tildelt korttidsplass. Helsedirektoratet har også bedt kommuner om tall på personer på venteliste til korttidsopphold om å oppgi dette. De innrapporterte tallene viser at 446 personer står på venteliste til korttidsopphold i påvente av ledig plass i sykehjem. 

Helsedirektoratet vil, på bakgrunn av tilbakemeldinger gitt fra kommunene ved innrapporteringen, vurdere om det bør foretas justeringer/presiseringer i forbindelse med neste innrapportering. 

405 av 422 kommuner har besvart undersøkelsen. Dette gir en svarprosent på 96 prosent, som igjen dekker 98,8 prosent av befolkningsgrunnlaget. Rapporteringen viser tall per 15. april 2018.

Kommunene har rapportert på følgende spørsmål:

  • Hvor mange pasienter/brukere har per 15. april vedtak om at de oppfyller kommunens kriterier for langtidsopphold eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester som bor i eget hjem i påvente av langtidsplass?
  • Hvor mange pasienter/brukere har per 15. april vedtak om at de oppfyller kommunens kriterier for langtidsopphold eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, men mottar korttidsopphold i påvente av langtidsplass?
  • Hvor mange pasienter/brukere står på venteliste til korttidsopphold i påvente av ledig plass i sykehjem per 15. april?