​Undersøkelsen Respons Analyse har gjort for Helsedirektoratet viser også at rundt 60 prosent vurderer å slutte å røyke.

Helsedirektoratet starter denne uken en kampanje om helserisiko ved røyking, med særlig fokus på lungekreft.

Den kreftformen flest i Norge dør av

3 019 personer fikk lungekreft i Norge i 2014, og 8 av 10 tilfeller skyldes røyking. Dette er det høyeste antallet tilfeller Kreftregisteret noen gang har registrert. Lungekreft er den kreftformen flest dør av i Norge.

– Over 2 000 dør av lungekreft hvert år. Det er altfor mange. Hoste kan være et symptom på lungesykdom, og kronisk hoste bør derfor utredes. Det anbefales å undersøke lungefunksjon med spirometri/blåseprøve (en medisinsk undersøkelse av lungefunksjon) hvis man røyker, har slike symptomer og er over 40 år, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

 

Ny kampanjefilm setter fokus på risikoen ved røyking.

Aldri for sent med røykeslutt

Tidligere tall fra Folkehelseinstituttet har vist at blant dem som røyker over 20 sigaretter per dag, dør 26 prosent av kvinner og 41 prosent av menn før fylte 70 år. Tilsvarende tall for personer som aldri hadde røykt var 9 og 14 prosent.

– Den gode nyheten er at det aldri er for sent å slutte. Uansett hvor lenge, eller hvor mye du har røykt, vil du allerede i løpet av noen uker få en helsegevinst ved å slutte, sier Guldvog.

– En del vil nok synes at den nye kampanjen er skremmende. Det har vi forståelse for. Men det filmen viser, er dessverre virkelighet for altfor mange. Målet med filmen er å motivere til å slutte, vise at det finnes hjelp til å slutte og dermed spare mange mennesker for unødig lidelse og en altfor tidlig død, påpeker helsedirektøren.

– Vi ønsker selvsagt ikke å legge sten til byrden for dem som har lungekreft og deres pårørende. Men dersom antall lungekrefttilfeller skal synke raskt, haster det med røykeslutt for enda flere av dem som har passert 40, 50 og 60 år. Derfor er vi nå så tydelige i budskapet, sier Guldvog.

Han understreker at helsevesenet alltid vil gjøre sitt beste og hjelpe dem som er syke. For pasienter med visse typer kreft, kan det å slutte å røyke når de får diagnosen redusere risikoen for å dø og gi dem bedre effekt av behandlingen. For mennesker som allerede har fått kreft, reduserer røykeslutt også risikoen for ny kreft.

Lurt å bruke hjelpemidler!

Den nye undersøkelsen blant røykere viser at én av tre tenker å slutte på egen hånd, uten hjelpemidler. Like mange vurderer å bruke nikotinlegemidler (tyggegummi, plaster o.l) eller e-sigaretter. Nikotinlegemidler og e-sigaretter kommer øverst på listen over hjelpemidler for å slutte å røyke de spurte kjenner til.
– Selv om mange klarer å slutte på egen hånd, er det større sjanse for å lykkes dersom man bruker hjelpemidler. Undersøkelsen viser at vi har en jobb å gjøre for å spre kunnskap om hjelpemidlene som finnes, både våre egne tilbud gjennom på slutta.no og det som tilbys gjennom helsetjenesten og frisklivssentralene, sier Guldvog.

 

Fakta

​Hovedfunn fra undersøkelsen

 • Hver femte person som røyker kjenner ikke til de vanligste symptomene på lungekreft
 • 60 prosent vurderer å slutte å røyke
 • 60 prosent av dem som røyker, bekymrer seg for hvordan røykingen påvirker helsen.
 • Hver femte røyker mener at helserisikoen ved røyking er kraftig overdrevet.
 • Én av tre har forsøkt å slutte to–tre ganger. 40 prosent brukte ikke hjelpemidler.
 • Nærmere én av tre hadde ikke planlagt slutteforsøket, de bare sluttet.
 • 83 prosent kjenner til reseptfrie nikotinlegemidler for røykeslutt, mens 79 prosent kjenner til e-sigaretter. 58 prosent kjenner til Sluttatelefonen (tidligere Røyketelefonen) og én av tre kjenner til Slutta-appen og slutta.no / Slutta på Facebook.

Kilde: Helsedirektoratet/Respons Analyse, september 2016 (PDF)

Symptomer på lungekreft

Symptomene på lungekreft varierer fra person til person og er avhengig av svulstens beliggenhet og størrelse. De vanligste symptomene er:

 • Hoste
 • Kortpustethet
 • Blod i spyttet
 • Gjentagende luftveisinfeksjoner
 • Smerter i brystet
 • Smerter mellom skulderbladene

Røykere har ofte røykhoste og tror dette er normalt. Det er det ikke. Tvert imot er det et tegn på irritasjon i luftveiene, og man skal være spesielt oppmerksom på endringer i hostemønsteret. Man skal også merke seg nyoppstått hoste som vedvarer over 2–3 uker og som ikke relateres til forkjølelse.

Les mer: Lungekreft – symptomer og behandling (helsenorge.no)

7 tips til røykeslutt

 1. Ikke gjør røykeslutt så stort. Bare bestem deg og prøv!
 2. Motivasjon. Skriv ned grunnene dine og se på dem ofte.
 3. Kutt helt! Ett trekk her og der gjør at abstinensene ikke gir seg.
 4. Spis ordentlig. Jevnt blodsukker gjør det lettere.
 5. Du er ikke alene. Snakk med venner og eksrøykere.
 6. Belønn deg selv! Røykeslutt er tross alt en bragd.
 7. Slutta har mange gratis tilbud: Slutta-telefonen 800 400 85 gir gratis veiledning og kan gi oppfølging gjennom et helt år (tidligere Røyketelefonen), du kan chatte med veiledere på slutta.no eller bruke Slutta-appen. På slutta.no finner du oversikt over alle sluttetilbud.