​Undersøkelsen Respons Analyse har gjort for Helsedirektoratet viser også at rundt 60 prosent vurderer å slutte å røyke.

Helsedirektoratet starter denne uken en kampanje om helserisiko ved røyking, med særlig fokus på lungekreft.

Den kreftformen flest i Norge dør av

3 019 personer fikk lungekreft i Norge i 2014, og 8 av 10 tilfeller skyldes røyking. Dette er det høyeste antallet tilfeller Kreftregisteret noen gang har registrert. Lungekreft er den kreftformen flest dør av i Norge.

– Over 2 000 dør av lungekreft hvert år. Det er altfor mange. Hoste kan være et symptom på lungesykdom, og kronisk hoste bør derfor utredes. Det anbefales å undersøke lungefunksjon med spirometri/blåseprøve (en medisinsk undersøkelse av lungefunksjon) hvis man røyker, har slike symptomer og er over 40 år, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

 

Ny kampanjefilm setter fokus på risikoen ved røyking.

Aldri for sent med røykeslutt

Tidligere tall fra Folkehelseinstituttet har vist at blant dem som røyker over 20 sigaretter per dag, dør 26 prosent av kvinner og 41 prosent av menn før fylte 70 år. Tilsvarende tall for personer som aldri hadde røykt var 9 og 14 prosent.

– Den gode nyheten er at det aldri er for sent å slutte. Uansett hvor lenge, eller hvor mye du har røykt, vil du allerede i løpet av noen uker få en helsegevinst ved å slutte, sier Guldvog.

– En del vil nok synes at den nye kampanjen er skremmende. Det har vi forståelse for. Men det filmen viser, er dessverre virkelighet for altfor mange. Målet med filmen er å motivere til å slutte, vise at det finnes hjelp til å slutte og dermed spare mange mennesker for unødig lidelse og en altfor tidlig død, påpeker helsedirektøren.

– Vi ønsker selvsagt ikke å legge sten til byrden for dem som har lungekreft og deres pårørende. Men dersom antall lungekrefttilfeller skal synke raskt, haster det med røykeslutt for enda flere av dem som har passert 40, 50 og 60 år. Derfor er vi nå så tydelige i budskapet, sier Guldvog.

Han understreker at helsevesenet alltid vil gjøre sitt beste og hjelpe dem som er syke. For pasienter med visse typer kreft, kan det å slutte å røyke når de får diagnosen redusere risikoen for å dø og gi dem bedre effekt av behandlingen. For mennesker som allerede har fått kreft, reduserer røykeslutt også risikoen for ny kreft.

Lurt å bruke hjelpemidler!

Den nye undersøkelsen blant røykere viser at én av tre tenker å slutte på egen hånd, uten hjelpemidler. Like mange vurderer å bruke nikotinlegemidler (tyggegummi, plaster o.l) eller e-sigaretter. Nikotinlegemidler og e-sigaretter kommer øverst på listen over hjelpemidler for å slutte å røyke de spurte kjenner til.
– Selv om mange klarer å slutte på egen hånd, er det større sjanse for å lykkes dersom man bruker hjelpemidler. Undersøkelsen viser at vi har en jobb å gjøre for å spre kunnskap om hjelpemidlene som finnes, både våre egne tilbud gjennom på slutta.no og det som tilbys gjennom helsetjenesten og frisklivssentralene, sier Guldvog.

 

 

 

skriv ut del på facebook del på twitter