​Tallene kommer fram i rapporten Fotgjengerskader i Oslo 2016 gjennomført av Oslo skadelegevakt, i samarbeid med Helsedirektoratet og Statens vegvesen.

Mer helsefremmende enn skadelig

Tallene betyr ikke at Helsedirektoratet anbefaler forsiktighet rundt det å gå i Oslo.

– 6000 skadde er selvfølgelig et betydelig tall, men flertallet av skadene er lite alvorlige, sier avdelingsdirektør Jakob Linhave i Helsedirektoratet. – Helsegevinsten ved å gå er så utrolig mye større enn helserisikoen som de fleste av disse skadene utgjør.

Ulykker som kan unngås

Det er et høyt antall skader som kommer som følge av glatt føre, og andelen skadde er nesten dobbelt så stor om vinteren som om sommeren.

– Det vi ser er at mange av ulykkene kunne vært unngått med bedre vedlikehold. Mange kommuner har mye å gå på med gode systemer for belysning og gode rutiner for måking og strøing.  Legevakten har etter hvert erfaring med at de kan bemanne etter værmeldingen, sier Linhave.

Rus en gjenganger

Rus er en vanlig årsak til alle typer skader, også fotgjengerskader.  

– Inntak av rusmiddel øker risiko for skade uansett sted og årstid. Noen av det viktigste man kan gjøre for å unngå skader fra fall, vold og andre ulykker er å begrense inntaket, sier Linhave.

Rapport og resultater

Snøen som falt i fjor – Fotgjengerskader i Oslo 2016 ved Oslo skadelegevakt

Undersøkelsen viser blant annet

  • 72 % hadde «liten skade» i vinterhalvåret, 82% i sommerhalvåret
  • 57 % er kvinner
  • 43 % er menn
  • 19 % fotgjengere var ruset
  • 42 % falt på fortau
  • 9 % ble påkjørt eller falt i gangfelt
  • 8 % falt på holdeplass
  • de mellom 30 og 50 år skader seg minst

Her oppstår skadene