​Den nye registrerings- og tilsynsordningen for tobakksalg er vedtatt av Stortinget, og 1. november er det nasjonale registeret klart. Fra og med årsskiftet har kommunene ansvar for tilsyn med utsalgssteder i sin kommune, mens Helsedirektoratet får ansvar for tilsyn med grossister.

– Vi har et langsiktig mål om en tobakksfri ungdomsgenerasjon. For å nå dette målet er det viktig at tobakksskadelovgivningen overholdes, og at røyk og snus ikke selges til ungdom under 18 år, sier avdelingsdirektør Jakob Linhave i Helsedirektoratet.

Lovpålagt 

I forkant av lanseringen har Helsedirektoratet fått kjennskap til at det er sendt ut fakturaer for registrering i Tobakkssalgsregisteret.  Disse fakturaene er ikke fra Helsedirektoratet. Selve registreringen i Tobakkssalgsregisteret er kostnadsfri, men virksomhetene vil etter hvert måtte betale en tilsynsavgift til kommunen. Grossister vil senere måtte betale en avgift til Helsedirektoratet.

Alle virksomheter som selger tobakksvarer og tobakkssurrogater (som e-sigaretter) skal selv registrere sine salgssteder i Tobakkssalgsregisteret. Det antas at registreringsplikten omfatter om lag 10 000–15 000 salgssteder, og 30–70 grossister.

Registrer innen nyttår

– Registrering må skje innen 31. desember 2017. Salg av tobakksvarer eller tobakkssurrogater på steder uten registrering er ulovlig fra 1. januar 2018, påpeker Linhave.

Salg av tobakksvarer og tobakkssurrogater må ikke skje til personer under 18 år, selv om vedkommende viser frem skriftlig fullmakt fra foreldre, foresatte eller andre. De ansatte på salgsstedene har ved tvil om alder rett og plikt til å kreve legitimasjon.

Mer om registreringsplikten

Oversikt over markedet

Formålet med registeret er å gi kommunene en oversikt over salgssteder som selger tobakk og e-sigaretter, slik at de kan føre et effektivt tilsyn med stedene. Registeret vil også gi en oversikt over tobakksmarkedet.

Kommunene skal i tillegg til å føre tilsyn med salg av tobakk til mindreårige, også føre tilsyn med merkebestemmelser og reklameforbud. Hvert utsalgssted skal kontrolleres minst én gang årlig.

Tobakkssalgsregisteret 

Forskrift som regulerer innhold i registeret og krav til tilsyn (lovdata.no)

Bakgrunn for ordningen

  • ​Tobakksskadelovens formål er blant annet å forebygge at barn og unge begynner å bruke tobakksvarer.
  • Flertallet av dem som røyker og snuser begynner før de er 18 år. Derfor er det viktig at aldersgrensen ved salg overholdes. Dersom aldersgrensen overholdes, kan det bidra til å redusere tilgjengelighet og bruk av tobakk blant mindreårige.
  • En undersøkelse fra 2004 blant 13-17-åringer viste at 40 prosent av røykerne og 45 prosent av snusbrukerne som regel kjøpte tobakken selv (tidsskriftet.no).
  • Norge er gjennom WHOs tobakkskonvensjon forpliktet til å innføre effektive tiltak for å hindre salg av tobakksvarer til mindreårige.