​Anbefalingene trer i kraft 1. september 2016.
Nasjonal faglig retningslinje for screening av hørsel hos nyfødte
Nasjonal faglig retningslinje for utredning og oppfølging av hørsel hos små barn (0–3 år)
Screening av hørsel er en del av nyfødtscreeningsprogrammet. Gjennom screening av hørsel finner man hørselstap hos ca. 1,3 per 1000 nyfødte.

– Jo tidligere et hørselstap avdekkes og behandles, desto større mulighet har barnet til å nå sitt maksimale potensial. Ubehandlet hørselstap kan få alvorlige konsekvenser for blant annet kommunikasjon, særlig artikulasjon, kognitiv funksjon, atferd, sosioemosjonell utvikling og læring. Perioden 0–3 år er avgjørende for barnets språkutvikling, sier
Johan Torgersen, divisjonsdirektør i spesialisthelsetjenestedivisjonen.

En internasjonal konvensjon anbefaler at hørselen screenes innen barnet er blitt en måned gammelt, hørselen utredes grundig innen barnet fyller tre måneder, og behandling er igangsatt innen barnet fyller seks måneder. Denne konvensjonen er grunnleggende for begge retningslinjene.

Begge retningslinjene omtaler også barn som er i risiko for å utvikle hørselstap senere. Dette gjelder for eksempel barn med tilstander som ofte assosieres med hørselstap.

Målgruppene for retningslinjene er ansatte i barselavdelinger og intensivavdelinger for nyfødte og ansatte i høresentraler som skal utrede og behandle små barn med hørselstap. 

Kontakt

​Elin Østli
Elin.Ostli@helsedir.no