Veileder: Helsetjenestens organisering på skadested

Erfaringene fra hendelsene 22. juli 2011 viste at det var behov for å revidere planene for helsetjenestens organisering på skadested.

Den nye veilederen beskriver blant annet de ulike oppgavene som må ivaretas og fordeling av ansvar og oppgaver for personell som skal lede helseinnsatsen på et skadested. Ansvaret skal ivaretas av Innsatsleder helse (ILH) og Medisinsk leder helse (MLH). Innføring av Innsatsleder helse er for det første ment å bidra til å klargjøre ansvaret for den samlede helseinnsatsen.

Letter nordisk samarbeid

I tillegg bidrar det til en harmonisering av lederfunksjoner hos de tre nødetatene som nå benevnes som Innsatsleder politi, Innsatsleder brann og Innsatsleder helse.

Bruken av innsatsleder-begrepet vil også lette det nordiske samarbeidet fordi Danmark allerede benytter de samme titlene på sin skadestedsledelse.

Viktig å øve

Innsatspersonell fra politi, brann og helsetjenesten samarbeider daglig om redningsinnsats på mindre skadesteder.

Masseskadehendelser og storulykker er derimot sjeldne og utgjør en særlig utfordring både for de akuttmedisinske tjenestene utenfor sykehus og øvrige nødetater. Derfor vurderes det som særlig viktig å øve på å håndtere slike hendelser.  

- Både av hensyn til behovet for å øve og for å lære opp nytt personell, er det viktig at vi nå har fått på plass denne veilederen. Veilederen har vært et oppfølgingspunkt for Helsedirektoratet etter 22. juli- hendelsen, sier avdelingsdirektør Steinar Olsen i Helsedirektoratet.