​Helse- og omsorgsdepartementet har besluttet å tildele 18,5 mill. kroner for gjennomføring av samarbeidsprosjekter for perioden 2018-2021 med kommunene Bodø, Eid, Kristiansand (i samarbeid med Farsund, Arendal og Grimstad kommune), Kvam, Oslo (bydelene Sagene, St. Hanshaugen, Grünerløkka og Gamle Oslo) og Ullensaker kommune (i samarbeid med Gjerdrum kommune). 

Målinger og spørsmål på nettbrett

Avstandsoppfølging er bruk av teknologisk løsninger som gjør at pasienten kan følges opp av helse- og omsorgstjenesten hjemme. Pasienten gjør avtalte målinger i egen stue og svarer på enkle spørsmål om sin helsetilstand via et nettbrett. Resultatene overføres til en respons- eller oppfølgingstjeneste, som tar kontakt med pasienten ved tegn til forverring eller dersom målingene er utenfor normalverdiene. De gir medisinskfaglig støtte og veiledning utfra pasientens behov for oppfølging, og vurderer sammen med pasienten om det er behov for kontakt med fastlege eller legevakt.

Samarbeid med primærhelseteam

13 kommuner søkte om å få delta i utprøvingen. Kommunene som er valgt ut til å delta i den nye utprøvingen oppfyller kravene til deltakelse, samtidig som de sikrer spredning på by og land, ulike regioner, kommunestørrelser og avstand til sykehus. Bydel Sagene i Oslo, Kristiansand kommune og Eid kommune deltar også i Helsedirektoratets pilot for Primærhelseteam. Til sammen 80 fastleger i de seks kommuneprosjektene har forpliktet seg til å delta, og målet er at 600 pasienter skal være med i utprøvingen.

Les mer om medisinsk avstandsoppfølging