- Svangerskapsdiabetes kan gi alvorlige konsekvenser både for mor og barn. Det er viktig at gravide følges opp og får riktig diagnose og behandling så raskt som mulig, sier divisjonsdirektør Svein Lie i Helsedirektoratet.

Nasjonal faglig retningslinje om svangerskapsdiabetes

Svangerskapsdiabetes er diabetes som oppdages eller oppstår i graviditeten. Det kan gi økt risiko for svangerskapsforgiftning og føre til komplikasjoner under fødselen, blant annet fordi barnet kan få høy fødselsvekt. Svangerskapsdiabetes gir også økt risiko for at kvinnen senere utvikler diabetes type 2, og økt risiko for overvekt hos barnet på lengre sikt. 

Den nye retningslinjen gjelder både for primær- og spesialisthelsetjenesten, og skal bidra til helhetlig forløp for kvinner med svangerskapsdiabetes og kvinner med risiko for dette.

Nye testkriterier

I den nye retningslinjen anbefaler vi at en del kvinner testes med glukosebelastning i uke 24-28 av svangerskapet. Det gjelder kvinner som oppfyller ett eller flere av disse kriteriene:

  • er førstegangsfødende og over 25 år
  • har hatt svangerskapsdiabetes tidligere
  • er over 40 år og har født barn før
  • har KMI over 25
  • har etnisk bakgrunn fra land utenom Europa 
  • har foreldre med diabetes

I tillegg foreslås det at gravide med særlig risiko (for eksempel KMI over 30, bakgrunn fra land med høy forekomst av diabetes eller tidligere svangerskapsdiabetes) testes med HbA1c så tidlig som mulig, helst før uke 12.

Ny grense for diagnose

I de nye anbefalingene er blodsukkerverdien (fastende glukose) for å sette diagnosen lavere enn før. Dagens kunnskapsgrunnlag viser at risikoen for komplikasjoner øker ved lavere blodsukkerverdier enn det vi trodde før. Det betyr at flere vil få diagnosen svangerskapsdiabetes og kan få nødvendig behandling. 

Oppfølging etter fødsel

Kvinner som får svangerskapsdiabetes har også en betydelige høyere risiko for å utvikle diabetes type 2 senere i livet. De bør følges opp etter fødsel for å forebygge og for å få behandling så tidlig som mulig hvis de utvikler denne sykdommen. Kvinner med svangerskapsdiabetes anbefales kontroll hos fastlege med måling av HbA1c fire måneder etter fødsel, og senere årlig. Det anbefales også livsstilsveiledning med råd om kosthold og fysisk aktivitet.  

 

Hovedpunkter fra retningslinjen (med lenker):