​TMD er en fellesbetegnelse for dysfunksjon og/eller smerter relatert til kjeveledd, tyggemuskulatur og andre omliggende strukturer. Retningslinjeprosjektet er del av et større oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet med mål om å å styrke tilbudet til pasienter med temporomandibulær dysfunksjon (TMD).
Nasjonal faglig retningslinje for utredning og behandling av TMD (tyggemuskulatur- og kjeveleddsplager)

Omfang

Retningslinjen gir klinisk praktiske anbefalinger og råd om utredning, behandling og behandlingsforløp for de vanligste diagnosene relatert til TMD:

  • Myalgi (muskelsmerte)
  • Artralgi (leddsmerte)
  • TMD-relatert hodepine
  • Forskyvning av leddskive uten eller med normalisering
  • Hypermobilitet
  • Degenerativ kjeveleddsykdom (osteoartritt/artrose)

Utrednings- og behandlingsforløp

I retningslinjene fremkommer det at i de aller fleste tilfeller er TMD-symptomer forbigående og som første tiltak anbefales informasjon, herunder rådgivning om egenaktivitet. Videre er det viktig å gjøre individuelle vurderinger og tilpasninger for hver enkelt pasient. Det kan være aktuelt med flere typer tiltak for samme diagnose. Valg av tiltak gjøres i samarbeid med pasienten og på bakgrunn av en helhetsvurdering av sykdomsbildet.