Denne informasjonen underbygger direktoratets tidligere vurdering om at psykologiutdannede fra ELTE ikke oppfyller kravene for å få norsk autorisasjon. 

På bakgrunn av informasjonen fra ungarske myndigheter vil direktoratet fortløpende behandle mottatte klager på avslag og søknader om autorisasjon eller lisens.

Psykologer som allerede har fått autorisasjon vil ikke bli berørt av dette. Kandidater som har lisens vil kunne jobbe som normalt ut lisensperioden.

Les hele svaret fra ungarske myndigheter (PDF)

Se også tidligere informasjon om vår vurdering av psykologi-utdanningen ved ELTE