Ambisiøse mål for kostholdet

– Et godt kosthold er en av de aller viktigste faktorene for folkehelsa. Jeg er veldig glad for at vi har fått den nye handlingsplanen. Vi vil jobbe hardt sammen for å nå målene i planen. Det gode samarbeidsklimaet vi har mellom oss i myndighetene, organisasjonene og næringslivet nå er et svært gunstig utgangspunkt, sier Linda Granlund, divisjonsdirektør i folkehelsedivisjonen.

Handlingsplanens mål innen 2021

  • Å øke forbruket av grønnsaker, frukt og bær, grove kornvarer og fisk med 20 prosent.
  • Å redusere innholdet av tilsatt sukker i kosten til 11 energiprosent
  • Å redusere innholdet av mettet fett i kosten til 12 energiprosent
  • Å redusere innholdet av salt i kosten fra 10 gram til 8 gram per dag.

De yngste og de eldste er de viktigste målgruppene i planen. Mat er et av satsingsområdene i regjeringens arbeid med en ny reform for eldre. Den nye handlingsplanen vil styrke ernæringsarbeidet i kommunene og i sykehusene.

Nasjonal handlingsplan for bedre kosthold 2017–2021 (regjeringen.no)

Kunnskapsgrunnlaget

Helsedirektoratet har sammen med Folkehelseinstituttet og Nasjonalt råd for ernæring levert kunnskapsgrunnlaget som planen bygger på.