Ambisiøse mål for kostholdet

– Et godt kosthold er en av de aller viktigste faktorene for folkehelsa. Jeg er veldig glad for at vi har fått den nye handlingsplanen. Vi vil jobbe hardt sammen for å nå målene i planen. Det gode samarbeidsklimaet vi har mellom oss i myndighetene, organisasjonene og næringslivet nå er et svært gunstig utgangspunkt, sier Linda Granlund, divisjonsdirektør i folkehelsedivisjonen.

Handlingsplanens mål innen 2021

  • Å øke forbruket av grønnsaker, frukt og bær, grove kornvarer og fisk med 20 prosent.
  • Å redusere innholdet av tilsatt sukker i kosten til 11 energiprosent
  • Å redusere innholdet av mettet fett i kosten til 12 energiprosent
  • Å redusere innholdet av salt i kosten fra 10 gram til 8 gram per dag.

De yngste og de eldste er de viktigste målgruppene i planen. Mat er et av satsingsområdene i regjeringens arbeid med en ny reform for eldre. Den nye handlingsplanen vil styrke ernæringsarbeidet i kommunene og i sykehusene.

Nasjonal handlingsplan for bedre kosthold 2017–2021 (regjeringen.no)

Kunnskapsgrunnlaget

Helsedirektoratet har sammen med Folkehelseinstituttet og Nasjonalt råd for ernæring levert kunnskapsgrunnlaget som planen bygger på.

skriv ut del på facebook del på twitter