Nasjonal faglig retningslinje multippel sklerose (MS)

- Tidlig diagnose og behandling er viktig for optimal oppfølging av MS-pasienter, sier avdelingsdirektør Marit Endresen i Helsedirektoratet.

Helsedirektoratet publiserer nå revidert nasjonal faglig retningslinje som skal bidra til at personer med symptomer som kan gi mistanke om multippel sklerose (MS) får tilbud om utredning og diagnostikk etter internasjonale diagnosekriterier. Attakk- og sykdomsmodulerende behandling bør være tilgjengelig for alle pasienter som tilfredsstiller behandlingskriteriene.

Målgruppe

Målgruppen for retningslinjen er primært helsepersonell som arbeider med diagnostikk og behandling av MS, samt relevante beslutningstakere i spesialisthelsetjenesten. Retningslinjen gir også nyttig informasjon for helsepersonell i primærhelsetjenesten, brukere og pårørende.

Rådgivning knyttet til enkeltpasienter

Se også: Pasientinformasjon multippel sklerose (helsenorge.no)