Det betyr at pasienter med henvisning til undersøkelse eller behandling i spesialisthelsetjenesten, har rett til å velge behandlingssted, også innen habilitering og rehabilitering. Både offentlige og private tilbud skal vises på Velg behandlingssted på helsenorge.no som blant annet har oversikt over forventede ventetider. 

- Det betyr at pasientene får flere valgmuligheter når de henvises til habilitering eller rehabilitering uavhengig av hvor i landet de bor, sier Bjørnar Alexander Andreassen i Helsedirektoratet. 

Offentlige og private behandlingssteder

Fritt behandlingsvalg gjør at pasienter som har fått rett til utredning eller behandling kan velge mellom:
  • offentlige behandlingssteder
  • private behandlingssteder med avtale med et regionalt helseforetak
  • private som er godkjent av Helfo (gjelder enkelte tjenester definert i forskrift)

Private rehabiliteringsinstitusjoner med avtale har til nå vært unntatt fra retten til fritt behandlingsvalg i Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-4. Fra 1.7.2017 endres loven slik at denne rettigheten også omfatter private rehabiliteringsinstitusjoner. 

- Offentlige behandlingssteder har vært omfattet av rettigheten, men nå er det også mulig å se ventetider for disse sier Andreassen.

Godkjenning gjennom Helfo

Private leverandører kan søke Helfo om godkjenning for å levere noen helsetjenester. Fra 1. juli blir det også mulig å søke om godkjenning for å tilby intensiv habilitering for barn til og med 16 år.