I juni 2016 kunne landets innbyggere ta i bruk en helt ny løsning for bytte av fastlege.

Nå lanseres enda et tilbud – nemlig venteliste.

– Vi vet at noen fastleger er spesielt etterspurte. En slik venteliste-funksjon har både befolkningen og vi som har ansvaret for byttene ønsket oss i lang tid. Nå lot ordningen seg realisere på helsenorge.no, forteller avdelingsdirektør Steinar Mathisen i Helsedirektoratet, som er ansvarlig for tjenestene.

I tjenesten «Bytte fastlege» på helsenorge.no kan du bytte fastlege både for deg selv og egne barn. Nå kan du også sette de samme personene på venteliste.
Det er bare mulig å stå på én venteliste av gangen.

– Med en gang fastlegen får ledig plass, trer byttet automatisk i kraft fra første dag i kommende måned. Helfo sender ut brev om dette til dem som har stått på venteliste, sier Mathisen.

Det første døgnet etter at venteliste-funksjonen ble innført satte 4000 innbyggere seg opp på venteliste til ny fastlege. Til sammenlikning er det omtrent 1000 innbyggere som til vanlig bytter fastlege etter eget ønske per dag, så det er ingen tvil om at dette var noe innbyggerne ønsket seg.

Du kan lese mer på helsenorge.no/behandlere/bytte-av-fastlege.