Samtidig overføres teamet som jobber med medisinsk utstyr i Helsedirektoratet til Legemiddelverket, slik at kontinuitet og kompetanse blir ivaretatt.

Området medisinsk utstyr ligger under legemiddelverkene i Danmark og Sverige, og det samme gjelder også i de fleste andre EU-land. Den teknologiske utviklingen på området går fort. Nytt regelverk for medisinsk utstyr ble vedtatt av EU-parlamentet 5. april 2017. Overføringen av feltet fra Helsedirektoratet til Legemiddelverket skal ses i sammenheng med innføringen av nytt regelverk.

– Fra Helsedirektoratets side er vi godt fornøyd med det arbeidet som har blitt utført av dyktige medarbeidere, samtidig som vi er trygge på at området vil bli godt ivaretatt videre. Vi ønsker både tidligere medarbeidere og Legemiddelverket lykke til videre, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Ny adresse for medisinsk utstyr:

Statens Legemiddelverk, Strømsveien 96 i Oslo

Postadresse: Postboks 6167 Etterstad, 0602 Oslo

Telefon: (+47) 22 89 77 00